Σάββατο 25 Ιουνίου 2022

Aίτημα του Σωματείου μας, για συνάντηση του Δ.Σ με την Διοίκηση του Γ.Ν.Πατρών.

Αριθμ. Πρωτ:……........70.               ΠΡΟΣ: Διοίκηση Γ.Ν. Πατρών.
Πάτρα………........24.6.22.                                                                                       
Κ’ Διοικητά   
     Το Δ.Σ του Σωματείου μας, μετά από σχετική απόφασή του, ζητά ΑΜΕΣΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ μαζί σας, όπου θα θέλαμε να μας ενημερώσετε:
Ø  Για την εκτίμηση των αιτημάτων που τέθηκαν στον Υπουργό Υγείας, στην πρόσφατη επίσκεψή του στο Νοσοκομείο μας.
Ø Για το σύνολο της δύναμης του Ανθρώπινου  δυναμικού του Νοσοκομείου (μετακινήσεις, αποσπάσεις κλπ).Καθώς επίσης και την σειρά κατάταξης του προσωπικού.
Να συζητήσουμε την επίλυση των παρακάτω θεμάτων:
ü Το τεράστιο πρόβλημα  της Υποστελέχωσης,  που θα επιδεινωθεί άμεσα, με τις νέες Αναστολές Εργασίας που θα προκύψουν.
ü Τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί, με τις πρόσφατες χωροταξικές αλλαγές.
ü Τον χειρισμό της διαδικασίας των αναρρωτικών αδειών.

Δεν υπάρχουν σχόλια: