Παρασκευή 5 Ιουλίου 2024

Νόμος 5116: Ιδιωτική ασφάλιση έναντι φυσικών καταστροφών-ανανέωση των συμβάσεων ΣΟΧ, ειδικευόμενων Νοσηλευτών, εργαζόμενοι στις κινητές μονάδες και σε δομείς ψυχικής υγείας μετακινήσεων.

 Νόμος 5156

Δεν υπάρχουν σχόλια: