Τετάρτη 10 Ιουλίου 2024

ΠΟΕΔΗΝ: Κινητοποιήσεις για την απόσυρση του Νομοσχεδίου για την Ψυχική Υγεία.

 ΑΘΗΝΑ 8/7/2024

ΑΡ. ΠΡΩΤ. 2229

ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ - ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗ
ΠΟΥ ΑΠΟΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ, ΕΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΕΙ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΕΙ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ


Αναρτήθηκε στην διαβούλευση από το Υπουργείο Υγείας το Σχέδιο Νόμου που καταργεί το υφιστάμενο οργανωτικό και διοικητικό μοντέλο των Μονάδων Ψυχικής Υγείας ως υπεύθυνο για τις υφιστάμενες δυσλειτουργίες.
Μέγα λάθος με σκοπιμότητες!!!
Τροχοπέδη του συστήματος δεν είναι το διοικητικό και οργανωτικό μοντέλο αλλά η εγκατάλειψη της Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης, η υπολειτουργία των Μονάδων Ψυχικής Υγείας λόγω σοβαρών ελλείψεων προσωπικού και υποχρηματοδότησης. Το πρόβλημα στη Ψυχική Υγεία είναι λειτουργικό.
Το Νομοσχέδιο προβλέπει ότι οι Ψυχιατρικοί τομείς των Νοσοκομείων και τα Ψυχιατρικά Νοσοκομεία θα απωλέσουν τη σημερινή νομική μορφή και θα περάσουν Διοικητικά στις ΥΠΕ.
Οι υπάλληλοι που σήμερα εργάζονται στους Ψυχιατρικούς τομείς των Γενικών Νοσοκομείων, τις Πρωτοβάθμιες Μονάδες, στις δομές αποασυλοποίησης θα μεταφερθούν στον Οργανισμό των Υγειονομικών Περιφερειών.
Οι Διοικήσεις των Νοσοκομείων εντός των οποίων λειτουργούν οι Ψυχιατρικοί τομείς δεν θα έχουν καμία αρμοδιότητα στη διοίκηση, οργάνωση των εν λόγω Μονάδων.
Τα Ψυχιατρικά Νοσοκομεία θα καταργηθούν ως αυτόνομες ή αυτοτελείς μονάδες και θα περάσουν στον ενιαίο οργανισμό και διοίκηση της ΥΠΕ. Τα πρώην Περιφερειακά Ψυχιατρικά Νοσοκομεία (Κέρκυρα, Χανιά, Τρίπολη, Κατερίνη) που τώρα λειτουργούν ως ψυχιατρικοί τομείς με το πλούσιο δίκτυο εξωνοσοκομειακών δομών που ανέπτυξαν επίσης μεταφέρονται οργανικά,, διοικητικά στις υγειονομικές περιφέρειες.
Συστήνεται ένας υδροκέφαλος τεράστιος φορέας υπό την εποπτεία των Υγειονομικών Περιφερειών που θα διοικείται από τη Διοίκηση των Υγειονομικών Περιφερειών και θα έχει ενιαίες υπηρεσίες για όλες τις εποπτευόμενες μονάδες της κάθε υγειονομικής περιφέρειας (Διοικητική, Τεχνική, Ιατρική, Νοσηλευτική).
Πως θα Διοικούνται οι Μονάδες στην καθημερινότητα από εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά; Απορούμε πως το σκέφθηκαν όλο αυτό και το εμφανίζουν ως εμβληματική μεταρρύθμιση.
Τα κενά σε προσωπικό που είναι συχνά και προκύπτουν στους Ψυχιατρικούς τομείς των Γενικών Νοσοκομείων τώρα καλύπτονται από άλλα Νοσηλευτικά τμήματα του ίδιου Νοσοκομείου.
Όταν αποσυνδεθούν από το Νοσοκομείο διοικητικά και οργανικά από πού θα καλύπτονται;
Τα ράντζα, η κατάρρευση της Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης η ανάθεση της αποασυλοποίησης στις ΜΚΟ που προσφέρουν υπηρεσίες αναντίστοιχες του πακτωλού χρημάτων που λαμβάνουν, οφείλονται στην έλλειψη Δημόσιων Μονάδων ζωτικής σημασίας στην λειτουργία του συστήματος, στην έλλειψη μέριμνας για ολοκλήρωση της αποασυλοποίησης και της κοινωνικής επανένταξης των ασθενών.
Το 60% των εισαγωγών στις Μονάδες οξέων περιστατικών είναι με Εισαγγελική παραγγελία όταν ο μέσος όρος στις χώρες της Ευρώπης είναι 5%
Το 70% των ασθενών που εισάγονται στις μονάδες οξέων περιστατικών είναι επανεισαγωγές λόγω έλλειψης πρωτοβάθμιων υπηρεσιών και αποασυλοποίησης. Οι μονάδες οξέων περιστατικών γεμίζουν κλίνες και αναπτύσσουν ράντζα με νεοχρόνιους ασθενείς επειδή δεν υπάρχουν δομές αποασυλοποίησης και κοινωνικής επανένταξης.
Η αποασυλοποίηση αφέθηκε στα «χέρια» των ΜΚΟ που λαμβάνουν υψηλή κοινοτική και εθνική χρηματοδότηση με θολό θεραπευτικό αποτέλεσμα. Επιλέγουν ασθενείς από τις Δημόσιες Μονάδες, με την πρώτη υποτροπή τους επιστρέφουν σε τμήματα οξέων περιστατικών στα Νοσοκομεία και μάλιστα με εισαγγελική εντολή, προσφέρουν κάκιστες θεραπευτικές υπηρεσίες κλπ.
Ιδιωτικές ψυχιατρικές κλινικές που προσφέρουν άθλιες συνθήκες νοσηλείας κλείνουν και με εισαγγελική εντολή οι ασθενείς μεταφέρονται στα τμήματα οξέων περιστατικών των Νοσοκομείων (Γενικών και Ψυχιατρικών).
Λειτουργική διασύνδεση και ανάπτυξη δημόσιων μονάδων σε όλα τα επίπεδα χρειάζεται το σύστημα.
Ανάπτυξη ολοκληρωμένου δικτύου υπηρεσιών ψυχικής υγείας με πρωτοβάθμιες υπηρεσίες, μονάδες νοσηλείες οξέων περιστατικών, μονάδες κοινωνικής επανένταξης και αποασυλοποίησης.
Το κάθε ολοκληρωμένο δίκτυο θα απευθύνεται σε συγκεκριμένο πληθυσμό αναφοράς. Τώρα ασθενείς νοσηλεύονται σε μονάδες εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά.

ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗ
Στο σχέδιο νόμου συμπεριλαμβάνονται διατάξεις για την σύσταση Εθνικού Οργανισμού Πρόληψης και Αντιμετώπιση Εξαρτήσεων (ΕΟΠΑΕ) που θα συνενώσει διοικητικά και οργανωτικά όλους τους εγκεκριμένους οργανισμούς και φορείς που λειτουργούν σήμερα για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων (ναρκωτικά, αλκοόλ και άλλου είδους εξαρτήσεις).
Συστήνεται Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου που θα συμπεριλάβει όλους τους λειτουργούντες φορείς και οργανισμούς. Το Νομικό Πρόσωπο θα έχει ένα Διοικητικό Συμβούλιο ένα Επιστημονικό Συμβούλιο, έξι διευθύνσεις χωρίς περιφερειακή διοικητική συγκρότηση. Υδροκέφαλο Νομικό Πρόσωπο που θα αναλάβει τον λειτουργικό, διοικητικό και οργανωτικό συντονισμό σε όλη τη χώρα. Πως είναι δυνατόν να μπορεί να συντονίζει λειτουργικά και να επιλύει διοικητικά και άλλα προβλήματα; Ένα διοικητικό σχήμα που θα βρίσκεται εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά από τους φορείς και οργανισμούς.
Μονάδες και εργαζόμενοι στην Απεξάρτηση ανήκουν οργανικά και διοικητικά σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΔΑΦΝΊ 18 άνω, Ψυχ. Κέρκυρας, Ψυχ.Θεσσαλονίκης κ.α.). Θα μεταφερθούν οργανικά και διοικητικά στο Νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου. Ελαστικοποιούνται οι εργασιακές σχέσεις, εντείνεται η εργασιακή ανασφάλεια.
Εάν επιμείνει στο εν λόγω υδροκέφαλο οργανισμό το Υπουργείο Υγείας το μέλλον προβλέπεται ζοφερό για τους εργαζόμενους και τις παρεχόμενες υπηρεσίες.
Ζητάμε την ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ που θα δημιουργήσει τεράστια οργανωτικά και λειτουργικά ζητήματα στους φορείς, τους εργαζόμενους, τους χρήστες των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και απεξάρτησης. Προς όφελος τελικά των ιδιωτών και των ΜΚΟ που λαμβάνουν πακτωλό χρημάτων από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους και προσφέρουν αναντίστοιχα θεραπευτικά αποτελέσματα.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ
• Στηρίζουμε και συμμετέχουμε σε όλες τις αγωνιστικές πρωτοβουλίες που θα αποφασίσουν τα Σωματεία Μέλη
• Ημέρα κατάθεσης του Νομοσχεδίου στην Βουλή
Πανελλαδική Στάση Εργασίας 9.00-15.00 για τα Σωματεία Μέλη που έχουν ανεπτυγμένες Μονάδες Ψυχικής Υγείας και Απεξάρτησης. Συγκέντρωση 10.00πμ στο Υπουργείο Υγείας. Στην περιφέρεια δράσεις κατά τόπους στα Νοσοκομεία ή τις υγειονομικές περιφέρειες.
• ΗΜΕΡΑ ΨΗΦΙΣΗΣ του νομοσχεδίου στην Βουλή
Πανελλαδική κινητοποίηση για τα Σωματεία Μέλη που έχουν ανεπτυγμένες μονάδες ψυχικής υγείας και Απεξάρτησης.
 Αττική 9.00 -15.00
 Περιφέρεια 24ωρη απεργία
 Πανελλαδική συγκέντρωση 12 το μεσημέρι στην Βουλή.

 

ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Ε. ΤΗΣ ΠΟΕΔΗΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: