Πέμπτη, 13 Μαρτίου 2014

Συνεδριάζει σήμερα το Δ.Σ του Σωματείου μας.

        Συνεδριάζει σήμερα στις 11:00 πμ, το Δ.Σ του Σωματείου μας, με τα παρακάτω θέματα:
    Ι. Η μετακίνηση Συναδέλφου προς το Νοσοκομείο Αιγίου και οι 
        επιπτώσεις στην λειτουργία του Αξονικού Τομογράφου.
   ΙΙ. Οι Εξελίξεις στη Χειρουργική Κλινική. Η σημερινή 
        της λειτουργία και η Προοπτική της.                
 ΙΙI. Τα προβλήματα της Παθολογικής Κλινικής και η επικείμενη 
        συνάντησή μας με την Διοίκηση.
  ΙV. Τα προβλήματα του Αιματολογικού και γενικά των 
        Εργαστηρίων.
  VΟι εξελίξεις στα τηλεφωνικά ραντεβού.
VΙ.  Η Συνεχιζόμενη ανυπαρξία Δ.Σ στο Νοσοκομείο.

Δεν υπάρχουν σχόλια: