Παρασκευή, 30 Αυγούστου 2019

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 37ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΑΔΕΔΥ .

         Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30 (κεφ. Α’, παρ. 2 και 3 του καταστατικού της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.) και την από 12.07.2019 απόφαση του Γενικού Συμβουλίου, που συγκλήθηκε τακτικά (αρ. 13 κεφ. Γ παρ. 1) και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του (αρ. 13 κεφ. Β) 

                                 ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

το 37ο Τακτικό (Εκλογοαπολογιστικό) Συνέδριο της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., το οποίο θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα στις 3, 4 και 5 Δεκεμβρίου 2019.Η εικόνα ίσως περιέχει: 4 άτομα, περιλαμβάνεται ο Δημήτρης Μπράτης, , τα οποία χαμογελούν, άτομα κάθονται, πίνακας και εσωτερικός χώρος
        Σημειώνεται, ότι βάσει του καταστατικού (άρθρο 30 κεφ. Α παρ. 3 και 4) θα ακολουθήσει εκ μέρους της Εκτελεστικής Επιτροπής έως τις 30/9/2019 η δημοσίευση (σε δύο ημερήσιες εφημερίδες του τόπου πραγματοποίησης του Συνεδρίου) της παρούσας πρόσκλησης και η κοινοποίηση στο σύνολο των οργανώσεων - μελών της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης και του χώρου πραγματοποίησης του Συνεδρίου.

                                          Από το Γενικό Συμβούλιο της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: