Τετάρτη, 22 Ιανουαρίου 2020

Εγκύκλιος Υπ. Εσωτερικών 14.01.2020 – Έλεγχος τήρησης ωραρίου εργασίας των υπαλλήλων σε δημόσιες υπηρεσίες, Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και Ν.Π.Δ.Δ.

     Διαβάστε την σχετική   Εγκύκλιο, κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο που ακολουθεί:  272282992_ΕΔΕ_14.01.2020_6ΓΑΨ46ΜΤΛ6-ΘΝΓ

Δεν υπάρχουν σχόλια: