Σάββατο, 18 Ιανουαρίου 2020

Η ΑΔΕΔΥ με αφορμή την παρακολούθηση γραφείων συνδικαλιστικής οργάνωση.

            Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.. αφού έλαβε υπόψη της την από 31/12/2019 ανακοίνωση της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ., καταγγέλλει την παράνομη και ποινικά κολάσιμη εγκατάσταση συστήματος βιντεοπαρατήρησης (καμερών με δυνατότητα καταγραφής και ήχου) στο χώρο των γραφείων της ΠΕΠΥΔ Ηπείρου και της Διοίκησης  Νομού Ιωαννίνων, όπου στεγάζονται και τα γραφεία της Ένωσης Υπαλλήλων Π.Σ. Περιφέρειας Ηπείρου.
       Η παραπάνω ενέργεια προσβάλλει ευθέως την προσωπικότητα και την ιδιωτικότητα των υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος. Οι εργαζόμενοι δεν εγκαταλείπουν το δικαίωμα για προστασία της ιδιωτικής τους ζωής στο κατώφλι της εισόδου του χώρου εργασίας τους.
      Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. ζητά την άμεση διερεύνηση του θέματος και την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων στους υπεύθυνους.
       Δηλώνει, δε, προς κάθε κατεύθυνση ότι θα προστατέψει με κάθε τρόπο τα συνδικαλιστικά δικαιώματα και το δικαίωμα της ελεύθερης συνδικαλιστικής δράσης για όλους τους εργαζόμενους.
Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: