Δευτέρα, 18 Νοεμβρίου 2019

Συγκροτήθηκε η Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας: Όλα τα ονόματα

        Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ. Β’ 4101/8.11.2019) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών αναφορικά με τη συγκρότηση και τον ορισμό μελών της Κεντρικής Επιτροπής Κινητικότητας.
       Υπενθυμίζεται ότι η εν λόγω Επιτροπή έχει κομβικό ρόλο στη στελέχωση του Δημοσίου, ιδίως στην υλοποίηση του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (ΕΣΚ), με τις αρμοδιότητές της να προδιαγράφονται στο αρ.5 του ν.4440/2016 ως ισχύει. 
       Συντονίζει και επιβλέπει την εφαρμογή του ΕΣΚ και αξιολογεί τα αιτήματα των Φορέων για την κάλυψη κενών οργανικών θέσεων με μετάταξη, καθώς και την αναγκαιότητα διενέργειας αποσπάσεων λόγω σοβαρών και επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών. Γνωμοδοτεί για αιτήματα υπαλλήλων για συνυπηρέτηση, για αιτήματα υπαλλήλων για απόσπαση ή μετάταξη για αποδεδειγμένα ιδιαίτερα σοβαρούς λόγους υγείας, για την ανακατανομή του προσωπικού σε υπηρεσίες του Δημοσίου μετά από αναδιάρθρωση υπηρεσιών, συγχώνευση φορέων ή μεταβολή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των φορέων και εν γένει για ζητήματα σχετικά με την πολιτική κινητικότητας και τη στελέχωση του Δημοσίου. Αποφασίζει για τη μετάταξη υπαλλήλων στον κλάδο ΠΕ Επιτελικών Στελεχών της Διοίκησης.
      Με την Υπουργική Απόφαση του Π. Θεοδωρικάκου, βάσει των ιδιοτήτων που προβλέπονται από το νόμο, ορίστηκανως Πρόεδρος και Μέλη της Κεντρικής Επιτροπής Κινητικότητας οι κάτωθι:
(α) ΔιονύσιοςΛασκαράτος του Γερασίμου, Αντιπρόεδρος του Α.Σ.Ε.Π., ως Πρόεδρος, με αναπληρωτή του τον Ηλία Νικολόπουλο του Γεωργίου, Αντιπρόεδρο του Α.Σ.Ε.Π.
(β) Ευαγγελία Βλάχου του Γεωργίου, Μέλος του Α.Σ.Ε.Π., με αναπληρωτή της τον Ανδρέα Καβουρίνο του Σταύρου, Μέλος του Α.Σ.Ε.Π.
(γ) ΔημήτριοςΜακαρονίδης του Ιωάννη, Νομικός Σύμβουλος του Κράτους, με αναπληρωτή του τον Κωνσταντίνο Κατσούλα του Αντωνίου, Νομικό Σύμβουλο του Κράτους,
(δ) Παρασκευή Χαραλαμπογιάννη του Ιωάννη, Γενική Γραμματέας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, με αναπληρώτρια την Ευτυχία Δημητρίου του Δημητρίου, Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών (τ. Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης).
(ε) Αθανάσιος Πετραλιάς του Ιωάννη, Γενικός Γραμματέας Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, με αναπληρώτρια την Ιουλία Αρμάγου του Γεωργίου, Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικής Πολιτικής & Προϋπολογισμού του Υπουργείου Οικονομικών.
(στ) Ιωάννης Σπηλιωτόπουλος του Δημητρίου, Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, με αναπληρώτρια την Κλαίρη Γρηγοριάδη του Αριστείδη, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του ιδίου Υπουργείου.
(ζ) Αφροδίτη Διαμαντοπούλου του Στυλιανού, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με αναπληρώτρια την Άννα Παπαδάτου του Ιωάννη, Προϊσταμένη του Τμήματος Μονίμου Προσωπικού της ίδιας Διεύθυνσης.
    Ειδικώς για τις αποφάσεις μετάταξης υπαλλήλων στον κλάδο ΠΕ Επιτελικών Στελεχών της Διοίκησης, ως ανωτέρω μέλος (ζ) ορίστηκε ο Διονύσιος Κυριακόπουλος του Αυγερινού, Πρόεδρος του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.με αναπληρωτή έναν Διευθυντή Εκπαιδευτικής Μονάδας του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.
Παρατηρητές, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ορίστηκαν οι κάτωθι:
- Δημήτριος Μπράτης του Γεωργίου, μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., με αναπληρωτή τον Χαράλαμπο Λυμπερά του Φώτιου, μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
- Δέσποινα Λουκάκη του Γεωργίου, Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.).
Για περισσότερες λεπτομέρειες, ολόκληρη η Υπουργική Απόφαση είναι διαθέσιμη ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια: