Τρίτη 29 Νοεμβρίου 2022

Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Υγείας για τη Δευτεροβάθμια Περίθαλψη,Ιατρική εκπαίδευση, μισθολογικές ρυθμίσεις για τους Ιατρούς και Οδοντιάτρους του Ε.Σ.Υ.

 Διαβάστε σχετικά στόν σύνδεσμο που ακολουθεί:

Δεν υπάρχουν σχόλια: