Σάββατο, 31 Μαΐου 2014

304 επίορκοι υπάλληλοι εκτός Δημοσίου το Α’ τετράμηνο του 2014.

          Η ενίσχυση της πειθαρχικής ευθύνης στη Δημόσια Διοίκηση και η επιτάχυνση των πειθαρχικών διαδικασιών συνιστούν σπουδαίες προτεραιότητες για το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, όπως αποδεικνύουν τα ακόλουθα στοιχεία, που αφορούν στις αποχωρήσεις υπαλλήλων από το Δημόσιο, για ποινικούς, πειθαρχικούς ή για λόγους υποβολής πλαστών δικαιολογητικών και παράνομων προσλήψεων.
          «Είναι πλέον σαφές ότι οι συμπεριφορές του παρελθόντος δεν γίνονται αποδεκτές. Με την επίτευξη των στόχων αυτών, αποκαθίσταται το κύρος και η αξιοπιστία των δημοσίων υπαλλήλων, που έχει πολλές φορές πληγεί από τις πράξεις και τις συμπεριφορές μιας μειοψηφίας επίορκων υπαλλήλων, ενώ ενισχύεται και η αποτελεσματικότητα της δημόσιας διοίκησης» αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Δ.Μ.Η.Δ. η οποία και συνεχίζει: 
         «Κατά τη διάρκεια των τελευταίων μηνών, έχουν εξεταστεί πολλές εκκρεμείς πειθαρχικές υποθέσεις και έχουν ενισχυθεί οι έλεγχοι για τον εντοπισμό πλαστών δικαιολογητικών και παράνομων προσλήψεων. Τα αποτελέσματα της προσπάθειας αυτής είναι μετρήσιμα και αποδεικνύουν την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στα θέματα εφαρμογής της νομιμότητας».
Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου, από τις αρχές του 2013, μέσα από τις προβλεπόμενες διαδικασίες, έχουν απομακρυνθεί για ποινικούς, πειθαρχικούς ή για λόγους υποβολής πλαστών δικαιολογητικών και παράνομων προσλήψεων, περισσότεροι από 500 υπάλληλοι. 
Πιο συγκεκριμένα: 
- Το 2013 αποχώρησαν για τους παραπάνω λόγους 220 δημόσιοι υπάλληλοι.
- Το Α’ τετράμηνο (Ιανουάριος - Απρίλιος) του 2014, έχουν αποχωρήσει για τους ίδιους λόγους 304 υπάλληλοι. Πρόκειται για αναγκαστικές αποχωρήσεις πειθαρχικής ή ποινικής προέλευσης και για ανακλήσεις διορισμών ή καταγγελίες συμβάσεων λόγω υποβολής πλαστών δικαιολογητικών.
Αναγκαστικές αποχωρήσεις 2013 - 2014

         Σημειώνεται, ότι τα αρμόδια Πειθαρχικά Συμβούλια έχουν επιβάλλει την ποινή της οριστικής παύσης σε υπαλλήλους, οι οποίοι απομακρύνθηκαν από το Δημόσιο, για άκρως σοβαρά παραπτώματα και αδικήματα. 
Ενδεικτικά αναφέρονται:
- ανθρωποκτονία εκ προθέσεως
- χρηματισμός
- υπεξαίρεση δημοσίου χρήματος
- πλαστογραφία
- απόπειρα εκβίασης
- παθητική δωροδοκία
- σύναψη σχέσεων από εκπαιδευτικό με ανήλικο
- συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
- ασελγείς πράξεις σε ανήλικο από εκπαιδευτικό
- προμήθεια μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή υλικού παιδικής πορνογραφίας
- προμήθεια πώληση και κατοχή ναρκωτικών ουσιών
- σεξουαλική παρενόχληση μαθητών από εκπαιδευτικό μέσω μηνυμάτων
- συνομιλίες απρεπούς περιεχομένου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από εκπαιδευτικό
- χρησιμοποίηση δημοσιοϋπαλληλικής ιδιότητας για εξυπηρέτηση ιδιωτικών συμφερόντων
- παρεμβάσεις στο ηλεκτρονικό σύστημα σε ΔΟΥ για εξυπηρέτηση ιδίου οφέλους ή τρίτων προσώπων
- παραποίηση στοιχείων και νόθευση εγγράφων
- αδικαιολόγητη αποχή από την εκτέλεση των υπηρεσιακών καθηκόντων για μεγάλο χρονικό
   διάστημα. 
           Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Μητσοτάκης, δήλωσε:
        «Συνεχίζουμε με αμείωτη ένταση την εξέταση των εκκρεμών πειθαρχικών υποθέσεων και τον εντοπισμό όσων διορίστηκαν στο Δημόσιο με δόλια μέσα. Κάθε τετράμηνο θα παρουσιάζουμε αναλυτική αναφορά στους πολίτες. 
         Μόνο μέσα στο πρώτο τετράμηνο του 2014, περισσότεροι από 300 δημόσιοι υπάλληλοι απομακρύνθηκαν, μετά την ολοκλήρωση του πειθαρχικού ελέγχου. Δημιουργούμε στέρεες δομές και συστηματικές διαδικασίες ελέγχου, προκειμένου να μην επαναληφθούν οι απαράδεκτες συμπεριφορές του παρελθόντος. 
         Η εποχή της ατιμωρησίας στο Δημόσιο έχει περάσει ανεπιστρεπτί. Εδραιώνουμε πλέον ένα περιβάλλον λογοδοσίας και απόδοσης ευθυνών, που αποτελεί απαίτηση όχι μόνο της συντριπτικής πλειοψηφίας των δημοσίων υπαλλήλων, αλλά του συνόλου της κοινωνίας».

Δεν υπάρχουν σχόλια: