Τετάρτη, 11 Ιουνίου 2014

Στο "στόχαστρο" οι... αορίστου από ορισμένου χρόνου δημόσιοι υπάλληλοι

          Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Β', Αρ. Φύλλου 1447/ 5.6.2014) η Απόφαση με την οποία καθορίζεται, η υπό την εποπτεία του ΑΣΕΠ διαδικασία, για τον επανέλεγχο της μετατροπής συμβάσεων ορισμένου χρόνου και έργου σε αορίστου χρόνου, την οποία συνυπογράφουν, ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλ. Διακυβέρνησης, Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας.
          Σύμφωνα με Κυβερνητικές εκτιμήσεις, ο αριθμός των ελέγχων, αφορά σε πάνω από 35.000 δημοσίους υπαλλήλους, των οποίων η μετατροπή της σύμβασης εργασίας τους, έγινε, κυρίως, με τον "Νόμο Παυλόπουλου" του 2004 και το "Νόμο Παπανδρέου" του 2002.
         Κατά τα διαδικαστικά, θα συγκροτηθούν κλιμάκια ελέγχου σε κάθε Φορέα, το πόρισμα των οποίων θα σταλεί στο ΑΣΕΠ, το οποίο θα αξιολογήσει αν η έκθεση του κλιμακίου που διαπιστώνει ότι δεν τηρήθηκαν οι νόμιμες προϋποθέσεις για τη μονιμοποίηση υπαλλήλων, είναι επαρκώς τεκμηριωμένη.
          Σ' αυτήν την περίπτωση θα ακολουθήσει από τα αρμόδια Όργανα, η έκδοση πράξης αυτοδίκαιης απόλυσης των παρανόμως μονιμοποιηθέντων υπαλλήλων και κατάργησης θέσης.
         Ο ονομαστικός κατάλογος που θα συντάξουν ανά Φορέα οι Διευθύνσεις Διοικητικού θα περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο του υπαλλήλου, την κατηγορία και ειδικότητα προσωπικού στην οποία ανήκει, εκείνη στην οποία κατετάγη κατά τον χρόνο μετατροπής της σύμβασης σε αορίστου χρόνου, τις διατάξεις βάσει των οποίων έγινε η μετατροπή της σύμβασης σε αορίστου χρόνου και την ακριβή ημερομηνία μετατροπής της σύμβασης.
         Στις περιπτώσεις, που μετά τη μετατροπή της σύμβασης, ο υπάλληλος μεταφέρθηκε - μετετάγη σε άλλον Φορέα, με την ίδια ή διαφορετική ειδικότητα από αυτή στην οποία κατετάγη, κατά τον χρόνο μετατροπής της σύμβασης, η αναγραφή του Φορέα, στον οποίο πραγματοποιήθηκε η μετατροπή της σύμβασης, αποτελεί απαραίτητο πληροφοριακό στοιχείο του καταλόγου.
        Τέλος, τα στοιχεία θα διαβιβαστούν συγκεντρωτικά από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλ. Διακυβέρνησης στο ΑΣΕΠ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: