Τετάρτη, 17 Ιουνίου 2015

Παρέμβαση της ΠΟΕΔΗΝ για αναγνώριση της πρακτικής άσκησης ως συντάξιμο χρόνο.

ΠΡΟΣ: 1. ΑΝ. ΥΠΟΥΡΓΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ                   ΑΘΗΝΑ 12/06/2015
                      κο. ΔΗΜΗΤΡΗ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗ                                      ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 526
            2. ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
                         κο. ΡΩΜΑΝΙΑ ΓΙΩΡΓΟ
ΚΟΙΝ.:   ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΕΛΗ ΠΟΕΔΗΝ
 
Κύριε Υπουργέ και Κύριε Γενικέ,
                Οι εργαζόμενοι των Επαγγελμάτων Υγείας στις Δημόσιες Μονάδες Υγείας και Πρόνοιας αδικούνται κατάφωρα από την κείμενη συνταξιοδοτική νομοθεσία, στη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος. Ο χρόνος της πρακτικής άσκησης για την απόκτηση της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος αν και πραγματοποιείται με την προσφορά πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης σε Νοσηλευτικά Καθήκοντα στα Νοσοκομεία δεν αναγνωρίζεται για την θεμελίωση του δικαιώματος σύνταξης.
                Κατόπιν τούτου θα πρέπει στο Ν.3865/2010 ΦΕΚ120/21.7.2010 άρθρο 6 «Όρια ηλικίας συνταξιοδότησης – Εξίσωση ορίων ηλικίας Συνταξιοδότησης ανδρών και γυναικών υπαλλήλων του Δημοσίου» στη παράγραφο 15 να προστεθεί εδάφιο μετά το (β) ως εξής: «Αναγνωρίζεται πλασματικός χρόνος, ο χρόνος πρακτικής άσκησης του Νοσηλευτικού Προσωπικού στον οποίο παρέχεται πλήρη και αποκλειστική εργασία. Ο χρόνος αυτός λαμβάνεται υπόψη για τη θεμελίωση καθώς και για την προσαύξηση της σύνταξης χωρίς προϋποθέσεις».
Η παράγραφος (γ) με αναγραμματισμό θα πρέπει να διαμορφωθεί ως εξής: «οι ανωτέρω πλασματικοί χρόνοι αναγνωρίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν.2084/1992».
                Με την ανωτέρω συμπλήρωση του Ν.3865/2010 αποκαθίσταται η αδικία σε βάρος του Νοσηλευτικού προσωπικού που εργάζεται σε συνθήκες εργασιακής εξουθένωσης.
                Στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Εργασίας «Αύξηση προσωρινής σύνταξης, Βελτίωση όρων συνταξιοδότησης αγροτών, Ρύθμιση τραπεζικών επιδοτούμενων δανείων πρώην ΟΕΚ, Αναβάθμιση και βελτίωση των μηχανισμών είσπραξης των ασφαλιστικών φορέων, Πρόστιμα για την ανασφάλιστη και αδήλωτη εργασία και Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας», να συμπεριληφθεί η ανωτέρω διάταξη.
ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Ε. ΤΗΣ ΠΟΕΔΗΝ
            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                      Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ                                                 ΕΡΜΗΣ ΚΑΣΣΕΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: