Παρασκευή, 19 Ιουνίου 2015

Συνεδριάζει την ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ το ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ της ΑΔΕΔΥ.

            Σας κάνουμε γνωστό ότι την επόμενη εβδομάδα Συνεδριάζει στην Αθήνα το ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ της ΑΔΕΔΥ, βάσει της παρακάτω σχετικής πρόσκλησης. 
 
      ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ:   Προς τους Γενικούς Συµβούλους της Α.∆.Ε.∆.Υ.   
    Καλείστε σε συνεδρίαση του Γενικού Συµβουλίου της Α.∆.Ε.∆.Υ. την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 26 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015, µε ώρα έναρξης 09:30π.µ. στο  Ξενοδοχείο «NOVOTEL» (Mιχ. Βόδα 4-6, Πλ. Βάθη) µε θέµατα  Ηµερήσιας ∆ιάταξης:
       -  Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής
       -  Απολογισµός
       -  Πρόγραµµα ∆ράσης Α.∆.Ε.∆.Υ.
       - Τρέχοντα   θέματα.
                                Από το Γενικό Συµβούλιο της Α.∆.Ε.∆.Υ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: