Δευτέρα, 14 Μαΐου 2018

ΕΠΙΣΤΟΛΗ-ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ του Σωματείου μας για το ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ.


Αριθμ. Πρωτ:.......402.
Πάτρα…….…..11.5.18.                                                        ΠΡΟΣ: Διοίκηση Γ.Ν  ΠΑΤΡΩΝ.
       k΄  Διοικητά
           Όπως γνωρίζετε έχει εκδοθεί η υπ' αρ. 874/2018 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, με την οποία κρίθηκε αντισυνταγματική η διάταξη του άρθρου 16 παρ.1 περ. γ του N. 4354/2015, που αφορά την καταβολή επιδόματος θέσεως ευθύνης στους Προϊστάμενους Τμημάτων της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, ύψους διακοσίων πενήντα 250 ευρώ, ήτοι μειωμένο κατά σαράντα 40 ευρώ έναντι του καταβαλλόμενου στους Προϊστάμενους Τμημάτων της Διοικητικής Υπηρεσίας των Νοσοκομείων και των λοιπών Προϊσταμένων Τμημάτων των άλλων υπηρεσιών του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ και των ΟΤΑ.
            Όπως νομολογιακά γίνεται δεκτό, σε περίπτωση που κηρυχθεί αντισυνταγματική διάταξη νόμου, η υπηρεσία μας υποχρεούται να συμμορφωθεί  άμεσα προς το περιεχόμενο της αποφάσεως του Συμβουλίου της Επικρατείας (μεταξύ πολλών άλλων ΣτΕ Ολομέλεια 2176/2004, ΣτΕ 171/2009). 
Δεδομένου, ότι υπάρχει έννομο συμφέρον στους Συναδέλφους-Μέλη μας, να εφαρμοστεί η ως άνω απόφαση, που έκρινε αντισυνταγματική την διαφοροποίηση των αποδοχών τους έναντι των αποδοχών άλλων Προϊσταμένων Τμημάτων του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ και των ΟΤΑ, παρακαλούμε όπως προβείτε άμεσα στην εφαρμογή της ως άνω απόφασης, καταβάλλοντας εφεξής το επίδομα θέσεως ευθύνης στο ύψος, που προβλέπεται και για τους λοιπούς Προϊσταμένους, ήτοι στο ποσό των 290 ευρώ.
Επίσης, παρακαλούμε όπως μεριμνήσετε άμεσα για την καταβολή της διαφοράς αυτού του επιδόματος, που προκύπτει από τα προαναφερόμενα, από την  ημέρα τοποθέτησης τους ως Προϊστάμενους Τμήματος μέχρι και την αποκατάσταση των αποδοχών τους.

Δεν υπάρχουν σχόλια: