Πέμπτη, 17 Μαΐου 2018

Απεργία - Αποχή από την Ηλεκτρονική Αξιολόγηση

ΑΘΗΝΑ 4/5/2018                ΠΡΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΕΛΗ ΠΟΕΔΗΝ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 257

ΑΠΕΡΓΙΑ – ΑΠΟΧΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Με το Ν. 4533/2018 άρθρο 9 καθιερώνεται η Ηλεκτρονική Αξιολόγηση.
 Η ΠΟΕΔΗΝ και η ΑΔΕΔΥ προκήρυξαν Απεργία – Αποχή από την Αξιολόγηση.
        Σας καλούμε να μην δώσετε κανένα στοιχείο που θα σας ζητηθεί σε εφαρμογή της ΔΑΠΔΕΠ/Φ.2/31/οικ.14951 (ΑΔΑ: 6ΨΩΛ465ΧΘΨ-3Ο1) εγκυκλίου για την Ηλεκτρονική Αξιολόγηση, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την διαμόρφωση του ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ .
       Επίσης το ίδιο θα πρέπει να πράξουν και οι υπάλληλοι των Διευθύνσεων Διοικητικών Υπηρεσιών που θα επιφορτισθούν με το έργο της καταγραφής των απαιτούμενων στοιχείων των υπαλλήλων ώστε να συμπληρωθεί το Ηλεκτρονικό Μητρώο Αξιολόγησης, δηλώνοντας ότι απεργούν – απέχουν. ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟΛΥΤΑ με την ΑΠΕΡΓΙΑ – ΑΠΟΧΗ που κήρυξαν και από το καθήκον της συμπλήρωσης στοιχείων που αφορούν την Αξιολόγηση.
       Τα Σωματεία μέλη να ενημερώσουν τους εργαζόμενους. Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ θα μείνει στα χαρτιά και εν προκειμένω στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές.
Σχετικές διατάξεις είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα της ΠΟΕΔΗΝ.

Από την  Ε.Ε. της  ΠΟΕΔΗΝ
...............................................................
Σχετικά Αρχεία

Δεν υπάρχουν σχόλια: