Τετάρτη, 16 Μαΐου 2018

Πάγιο αίτημα της ΠΟΕΔΗΝ αποτελεί η εξίσωση του επιδόματος θέσεως ευθύνης των προϊσταμένων Τμημάτων Ιατρικής και Νοσηλευτικής Υπηρεσίας

      Πάγιο αίτημα της ΠΟΕΔΗΝ αποτελεί η εξίσωση του επιδόματος θέσεως ευθύνης των προϊσταμένων Τμημάτων Ιατρικής και Νοσηλευτικής Υπηρεσίας έναντι του καταβαλλόμενου στους αντίστοιχους προϊσταμένους Τμημάτων στο υπόλοιπο Δημόσιο, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ. Με την υπ' αρ. 874/2018 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας κρίθηκε ότι η διάταξη του άρ. 16 παρ.1 γ του ν. 4354/2015 είναι αντισυνταγματική καθώς εισάγει αδικαιολόγητη δυσμενή διάκριση εις βάρος των Προϊσταμένων Τμημάτων Νοσηλευτικής και Ιατρικής Υπηρεσίας.
       Η ΠΟΕΔΗΝ έχει ήδη εκπονήσει σχέδιο διατάξεως νόμου, με σκοπό την πλήρη αποκατάσταση της νομιμότητας και έφερε το θέμα σε όλους τους συναρμοδίους Υπουργούς για την οριστική επίλυση του με αναδρομική ισχύ. Παράλληλα, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι να προβούν στην υποβολή αιτήσεως προς την Υπηρεσία τους, ζητώντας την εφαρμογή της απόφασης και την καταβολή των οφειλόμενων αναδρομικών τους.
   

                                                        Από την  Ε.Ε. της  ΠΟΕΔΗΝ

Δεν υπάρχουν σχόλια: