Δευτέρα, 14 Μαΐου 2018

ΠΟΕΔΗΝ:Σχέδιο Τροπολογίας για αναδρομική χορήγηση διαφοράς Επιδόματος θέσης ευθύνης Προϊσταμένων Τμημάτων

ΑΘΗΝΑ 4/5/2018
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 265                             ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ κο. Α. ΞΑΝΘΟ

ΘΕΜΑ: Σχέδιο τροπολογίας για αναδρομική χορήγηση διαφοράς Επιδόματος θέσης ευθύνης Προϊσταμένων Τμημάτων Νοσηλευτικής και Ιατρικής Υπηρεσίας των Νοσοκομείων
Κύριε Υπουργέ,
       Με το ν. 4354/2015 άρθρο 16, παράγραφος 1γ’ το επίδομα Προϊσταμένων Τμημάτων Νοσηλευτικής και Ιατρικής Υπηρεσίας των Νοσοκομείων, διαμορφώθηκε σε 250 ευρώ εν’ αντιθέσει των λοιπών Προϊσταμένων Τμημάτων που καθορίσθηκε 290 ευρώ με το άρθρο 16 παρ. αζ του ίδιου Νόμου.
      Μάλιστα στα 250 ευρώ ανήλθε με μεγάλους αγώνες της ΠΟΕΔΗΝ, καθότι η αρχική πρόθεση της Κυβέρνησης όπως διατυπώθηκε στο σχέδιο Νόμου, ήταν να διαμορφωθεί στα 150 ευρώ.
     ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ υπ’ αρίθμ. 874/2018 της οποίας την περίληψη σας κοινοποιούμε ορίζει ότι το Επίδομα Προϊσταμένων Τμημάτων Νοσηλευτικής και Ιατρικής Υπηρεσίας των Νοσοκομείων θα πρέπει να καθορισθεί στα 290 ευρώ, όπως των άλλων Προϊσταμένων Τμημάτων με βάση τη συνταγματική αρχή της ισότητας.
       Ζητάμε από τον Υπουργό Υγείας την αναδρομική χορήγηση του επιδόματος από την ψήφιση του Νόμου 4354/2015 με Νομοθετική ρύθμιση.
ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ
Η παράγραφος 1γ’ του άρθρου 16 του Ν. 4354/2015 καταργείται.
      Οι Προϊστάμενοι των Τμημάτων της Ιατρικής και Νοσηλευτικής Υπηρεσίας των Νοσοκομείων ως προς το Επίδομα θέσης Ευθύνης εμπίπτουν στο Ν. 4354/2015 άρθρο 16 παρ. 1 αζ αναδρομικά από την ισχύ του Ν. 4354/2015 με βάση την απόφαση υπ’ αριθμ. 874/2018 της ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ.
      Ως εκ τούτω καταβάλλεται αναδρομικά η διαφορά του εν λόγω Επιδόματος ευθύνης από την εφαρμογή του Ν. 4354/2015 έως την ψήφιση του παρόντος νόμου.

Από την  Ε.Ε. της  ΠΟΕΔΗΝ
.........................................................................
Σχετικά  Αρχεία

Δεν υπάρχουν σχόλια: