Παρασκευή, 17 Ιουνίου 2016

Οι 4 προϋποθέσεις για πλήρη σύνταξη από το Δημόσιο.

     Τέσσερις βασικές προϋποθέσεις ισχύουν για έξοδο από το Δημόσιο με πλήρη σύνταξη, σύμφωνα με τον σημερινό «Ελεύθερο Τύπο».
  1. Η πρώτη είναι το έτος που οι υπάλληλοι συμπληρώνουν τα 25 έτη υπηρεσίας. Σε κάθε περίπτωση η 25ετία συμφέρει να συμπληρωθεί πριν από το 2013 και σ’ αυτό βοηθά η αναγνώριση πλασματικού χρόνου.
  2. Η δεύτερη προϋπόθεση είναι να έχουν συμπληρώσει την ηλικία συνταξιοδότησης πριν από τις 19/8/205, ώστε να αποφύγουν την αύξηση του ορίου ηλικίας, που θα τους οδηγήσει σε έξοδο με περισσότερα χρόνια ασφάλισης και σε μεγαλύτερη ηλικία.
  3. Η τρίτη προϋπόθεση  είναι να έχουν ανήλικο τέκνο ακόμη κι αν το απέκτησαν μετά το 2013, έχοντας όμως 25ετία μέχρι το 2012.
  4. Η τέταρτη προϋπόθεση έχει να κάνει με το έτος που συμπληρώνουν αθροιστικά την ηλικία συνταξιοδότησης και το χρόνο ασφάλισης. Για παράδειγμα, υπάλληλος που κλείνει τα 58 το 2016, αλλά συμπληρώνει τα 35 έτη το 2017, θα συνταξιοδοτηθεί με το όριο ηλικίας, που ισχύει το 2017, που έχει αθροιστικά συμπληρωμένο και το 58o έτος και την 35ετία.
Ποιους συμφέρει η έξοδος τώρα – Ποιες είναι οι ηλικίες συνταξιοδότησης
1. Υπάλληλοι με 25ετία το 2011
Αποχωρούν με τα όρια ηλικίας, που ισχύουν όταν συμπληρώνουν το 56ο έτος για μειωμένη ή το 61ο έτος για πλήρη.
Όσοι ασφαλισμένοι έκλεισαν το 56ο έτος, πριν από τις 19/8/2015, έχουν θεμελιωμένο δικαίωμα και παίρνουν μειωμένη σύνταξη οποτεδήποτε θελήσουν.
Όσοι έκλεισαν το 56ο έτος το 2016, θα συνταξιοδοτηθούν με το νέο όριο ηλικίας, που αντιστοιχεί στο 56ο έτος και είναι 58 και 9 μήνες.  Για το 2017, το όριο ηλικίας για όσους κλείνουν το 56ο έτος ανεβαίνει στα 60 και 2 μήνες κ.ο.κ.
Για πλήρη σύνταξη, ένας υπάλληλος που είχε 25ετία το 2011 και είναι 61 ετών, σήμερα, μπορεί να αποχωρήσει στα 62,6. Αν όμως κλείνει τα 61 το 2022, το όριο συνταξιοδότησης ανεβαίνει στα 67. Αν έχουν 40 έτη, όμως, θα αποχωρήσουν από το 62ο έτος.
2. Υπάλληλοι με 25ετία το 2012
Για μειωμένη σύνταξη, το όριο ηλικίας καθορίζεται από το πότε συμπληρώνεται το 58ο έτος.
Όσοι γίνονται 58, φέτος, παίρνουν μειωμένη σύνταξη στα 60 και 3 μήνες, δηλ. μετά τον Φεβρουάριο του 2018. Αν όμως, στα 60 και 3 μήνες έχουν ή εξαγοράσουν τόσα έτη όσα χρειάζονται για να έχουν 37, τότε παίρνουν πλήρη σύνταξη στα 60,6.
Για πλήρη σύνταξη με λιγότερα από 37 έτη, το όριο συνταξιοδότησης καθορίζεται από το πότε οι υπάλληλοι συμπληρώνουν το 63ο έτος. Ένας υπάλληλος, που γίνεται 63 το 2018, θα συνταξιοδοτηθεί στα 65, εφόσον δεν θα έχει 37 έτη για να αποχωρήσει νωρίτερα.
3. Υπάλληλοι με 25ετία από το 2013 και μετά
Εδώ, τα όρια ηλικίας είναι στα 67 για πλήρη σύνταξη, στα 62 για μειωμένη και στα 62 πλήρη με 40 χρόνια ασφάλισης.
Η συνταξιοδότηση με 35ετία από το Δημόσιο
     Ασφαλισμένοι πριν από το 1983: Συνταξιοδοτούνται χωρίς όριο ηλικίας, εφόσον έχουν 35ετία πριν από τις 19/08/2015. Αν όμως η 35ετία συμπληρώνεται μετά τις 19/08/2015, τότε θα πρέπει πρώτα να συμπληρώσουν  το 58ο έτος της ηλικίας τους και να ακολουθήσουν το αντίστοιχο όριο ηλικίας, που προβλέπεται για τη χρονιά που θα γίνουν 58 ετών.
      Ασφαλισμένοι μεταξύ των ετών 1983 – 1992 με 25ετία έως το 2010 ή το 2011: Συνταξιοδοτούνται στα 58, με συνολικό χρόνο 35 έτη ή 36 έτη, αν η 25ετία συμπληρώθηκε το 2011. Αν έχουν 35ετία ή 36 έτη και το 58ο έτος συμπληρωμένο πριν από τις 19/08/2015, δεν επηρεάζονται από την αύξηση του ορίου ηλικίας. Αν το 58ο έτος συμπληρωθεί μετά τις 19/08/2015, τότε θα αποχωρήσουν με το νέο όριο ηλικίας, που ισχύει στη χρονιά που θα έχουν αθροιστικά τα 35 ή 36 έτη και την ηλικία των 58.
      Σύνταξη και με 37 έτη μετά τα 55: Υπάλληλοι που διορίστηκαν μετά το 1983 και είχαν 25ετία έως το 2010, έπαιρναν σύνταξη χωρίς όριο ηλικίας, αρκεί να συμπλήρωναν συνολικά 37 έτη ασφάλισης.  Με το νέο νόμο, όσοι συμπληρώνουν τα 37 χρόνια από τις 19/08/2015 και μετά, συνταξιοδοτούνται αφού πρώτα κλείσουν τα 55 και ακολουθήσουν τα αντίστοιχο όριο ηλικίας.
      Με 25ετία το 2012: Συνταξιοδοτούνται στα 59 με συνολικό χρόνο 37 έτη. Όσοι συμπληρώνουν το 59ο έτος και τα 37 έτη υπηρεσίας μετά τις 19/08/2015, θα αποχωρήσουν με αυξημένο όριο ηλικίας.
Aναδημοσίευση από epoli.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: