Τρίτη, 28 Ιουνίου 2016

ΑΠΟΦΑΣΗ της 4ης/13.06.2016 Συνεδρίασης Δ.Σ του Σωματείου.

          Την ΔΕΥΤΕΡΑ 13/06/16, συνεδρίασε  το Δ.Σ του Σωματείου μας,  μετά από σχετική πρόσκληση του Προέδρου του Σωματείου μας,  με  τα παρακάτω θέματα:
I.  Μείωση Χειρουργικών Τραπεζιών, οι Άδειες k τα ρεπό των Συναδέλφων.
II.Οι Επιθέσεις στα ΤΕΠ και η Λειτουργία της Ασφάλειας και των Θυρωρών.
III.   Διάφορα Τρέχοντα Ζητήματα.
           Σ΄  αυτήν  την Συνεδρίαση, όπου ήταν όλοι παρόντες, ο  Πρόεδρος του Σωματείου μας ξεκινώντας την διαδικασία, αφού  ανέφερε ότι Κάλεσε την συγκεκριμένη συνεδρίαση λόγω της συζήτησης των θεμάτων αυτών στην αυριανή  Συνεδρίαση του  Δ.Σ του Νοσοκομείου, όπου ήθελε να έχει την άποψη αλλά και την σχετική πρόταση-απόφαση του Σώματος, του Δ.Σ του Σωματείου, εισηγούμενος τα θέματα της προαναφερόμενης ημερήσιας διάταξης,  αναφέρθηκε:
ü Κατ΄ αρχήν στο πρώτο θέμα, όπου λαμβάνοντας υπ΄ όψιν του την κατάσταση που επικρατεί, τόσο στα δύο χειρουργεία όσο και σε κάποιες χειρουργικές κλινικές και όχι μόνον, όπου υπάρχουν πολλά οφειλόμενα ρεπό και άδειες που απορρέουν από τις μεγάλες ελλείψεις Προσωπικού και οι Συνάδελφοί μας δυστυχώς δεν μπορούν να πάρουν ούτε την καλοκαιρινή τους άδεια, πρότεινε την  υιοθέτηση των αιτημάτων των προτάσεων των Προϊσταμένων των δύο χειρουργείων και  την στήριξη της σχετικής απόφασης-πρότασης του χειρουργικού τομέα, την αποδοχή δηλ της  μείωσης των χειρουργικών τραπεζιών για τους καλοκαιρινούς μήνες, μία μείωση που θα διευκολύνει τόσο τους Συναδέλφους Εργαζόμενους των Χειρουργείων όσο και των σχετικών με αυτά χειρουργικών κλινικών, όπως η Χειρουργική όπου τους γνωστοποίησαν ότι θα πάρουν από ένα 7ήμερο μόνον, παρά τις προβλέψεις των σχετικών κείμενων διατάξεων. Επίσης αναφέρθηκε στις κινήσεις της Νοσηλευτικής Διεύθυνσης για κάλυψη αυτών των αναγκών με μετακινήσεις μεταξύ των τμημάτων που υποφέρουν κλπ αλλά που μας βρίσκουν ριζικά αντίθετους, τόσο ως προς το περιεχόμενο τους, όσο και ως προς τον χρόνο που αυτό συζητείται, γιατί επί της ουσίας αποδυναμώνεται η δική μας προσπάθεια, δεδομένου ότι όλα αυτά γίνονται προτού  το Δ.Σ του Νοσοκομείου πάρει τις σχετικές του αποφάσεις, αποφάσεις που αν δεν μας ικανοποιούν εξυπακούεται ότι επιβάλλεται η δρομολόγηση σχετικών απεργιακών κινητοποιήσεων για το σύνολο των Συναδέλφων μας, όπου όλοι αντιμετωπίζουν επίσης το ίδιο προαναφερόμενο πρόβλημα, των ελλείψεων και της αδυναμίας να πάρουν την καλοκαιρινή τους άδειά και όχι μόνον.
ü Στη συνέχεια στο δεύτερο θέμα, όπου επεσήμανε  την ανάγκη της καλύτερης και πληρέστερης κάλυψης του Νοσοκομείου, τόσο στην φύλαξή του, όσο και την προστασία του Προσωπικού του των Συναδέλφων μας, κάτι που δεν μπορούν να το εγγυηθούν οι υπάρχουσες συνθήκες, γι αυτό πρότεινε την λειτουργία όλων των δυνάμεων που έχουμε στους συγκεκριμένους τομείς της φύλαξης με ιδιαίτερη βαρύτητα τα ΤΕΠ, όπου θα πρέπει να αναδιαταχθούν και να αναδιοργανωθούν όπως προβλέπεται, τόσο από τον Νόμο όσο και χωροταξικά, προτείνοντας σχετική σύσκεψη με πρωτοβουλία της  Διοίκησης και την συμμετοχή και παρουσία όλων των εμπλεκόμενων φορέων, τμημάτων και υπηρεσιών του Νοσοκομείου μας.
ü Επίσης αναφέρθηκε στην ανάγκη ανάληψης πρωτοβουλιών, με παρέμβαση-πρόταση προς την ΑΔΕΔΥ αλλά και την ΠΟΕΔΗΝ,  τόσο για την μείωση των επιτοκίων του Τ.Π.k.Δ, όσο και για την εναντίωσή μας στην  πώληση των δανείων κοψοχρονιά στα ξένα funds, αλλά και για την συγκρότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Νοσοκομείου μας, όπου πέρα από την συμμετοχή της Διοικητικής Διευθύντριας που δεν ανήκει στην δική μας οργανική δύναμη, δεν υπάρχει εκπροσώπηση ούτε του διασυνδεόμενου ΝΝΘ, ούτε της Νοσηλευτικής Διεύθυνσης, ζητήματα που επιβάλλουν την διαμαρτυρία μας και την άμεση παρέμβασή μας στον Υπουργό την 6η Υ.Πε και την ΠΟΕΔΗΝ.
  Στη συνέχεια
     Αφού τοποθετήθηκαν οι προϊστάμενες, τόσο των δύο χειρουργείων Ζαφείρη και Τσιρώνη όσο και του Γρ επιστασίας Χόνδρου, που είχαν κληθεί από τον Πρόεδρο να παραβρεθούν και να μας ενημερώσουν σχετικά στη συγκεκριμένη συνεδρίασή μας και αφού ακολούθησαν οι σχετικές ερωτήσεις και οι τοποθετήσεις των μελών του Δ.Σ, όπου επικεντρώθηκαν:
- H ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ σε όλα τα προαναφερόμενα της εισήγησης του Προέδρου και ιδιαιτέρως στην Ασφάλεια των Εργαζόμενων στα ΤΕΠ, όπου και συμφώνησαν πλήρως  και σε όλα.
- Η ΑΚΕ στη λειτουργία της ασφάλειας και των θυρωρών, στην οργάνωση του τμήματος και τα καλοκαιρινά parking  ασθενών στο Νοσοκομείο.
- Η ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ στην υποχρέωση της Διοίκησης να μας παρέχει Ασφάλεια κάτι που θα πρέπει να της το επισημάνουμε και εξωδίκως και την ανάδειξη της υποστελέχωσης που δημιουργεί τα προαναφερόμενα λειτουργικά προβλήματα.
- και την ΕΣΥ σε όλα αυτά με το δικό της διαφορετικό πολιτικό σκεπτικό της ύπαρξης τους.
                                           Αποφασίστηκε
Ø Η ΣΤΗΡΙΞΗ των προτάσεων των προϊσταμένων για την μείωση των χειρουργικών τραπεζιών στους καλοκαιρινούς μήνες.
Ø Να ζητηθεί ΑΜΕΣΑ σχετική ΣΥΣΚΕΨΗ της Διοίκησης με όλους τους  εμπλεκόμενους, σχετικά με την φύλαξη του Νοσοκομείου και την Ασφάλεια των Συναδέλφων μας στους χώρους δουλειάς.
Ø Η παρέμβασή μας στην ΠΟΕΔΗΝ-ΑΔΕΔΥ για τα ζητήματα της μείωσης των επιτοκίων του Τ.Π.k.Δ. και της πώλησης των δανείων.
Ø H AMΕΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΜΑΣ στον Υπουργό Υγείας και την ΠΟΕΔΗΝ, για την ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ του Υπηρεσιακού Συμβουλίου.
Ø Η δρομολόγηση κινητοποιήσεων αμέσως μετά την επικείμενη ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ της 23ης του ΙΟΥΝΗ, αρχής γενομένης με την 5ωρη ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΊΑΣ της 28ης Ιουνίου, με ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ στην Πύλη και ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ στην Διοίκηση, για την ΥΠΟΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ και την ΥΠΟΣΤΕΛΕΧΩΣΗ. Κινητοποιήσεις όπου θα διεκδικήσουμε να δοθούν οι ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ ΑΔΕΙΕΣ στους Συναδέλφους μας, ΕΝΔΥΣΗ-ΥΠΟΔΥΣΗ σε όλους όπως οι κείμενες διατάξεις ορίζουν, σωστή οργάνωση και λειτουργία της φύλαξης και ασφάλειας του Νοσοκομείου και των Συναδέλφων Εργαζόμενων σ΄ αυτό, άμεσα χρηματοδότηση για την μεταστέγασή μας στο 7όροφο κτίριο, νέες κτιριακές υποδομές και επαναφορά του οργανισμού του Νοσοκομείου στην προ σεισμού δύναμή του, ΑΜΕΣΑ καταβολή και στους προκαθορισμένους χρόνους των Αργιών και Νυκτερινών μας και ιδιαιτέρως των οφειλόμενων.

Δεν υπάρχουν σχόλια: