Δευτέρα, 13 Ιουνίου 2016

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ των ΑΡΓΙΩΝ & ΝΥΧΤΕΡΙΝΩΝ

      Σας κάνουμε γνωστό σε ΟΛΟΥΣ τους Συναδέλφους, ότι σήμερα 13 ΙΟΥΝΙΟΥ ΔΕΝ θα καταβληθούν οι Αργίες και τα Νυκτερινά του ΑΠΡΙΛΗ του 2016, επειδή μέχρι σήμερα δεν έχουν έρθει οι σχετικές πιστώσεις.
     Σε ότι αφορά τις περικοπές του 2015, σας γνωρίζουμε ότι στις 13 ΙΟΥΝΙΟΥ καταβάλλονται οι περικοπές του Α΄ Τριμήνου. Οι περικοπές των υπολοίπων μηνών του 2015, όπου θα συμπεριληφθεί και η δαφορά που έχει προκύψει με τον Δεκέμβρη του 2015 στις Συναδέλφισσες της  Χειρουργικής Κλινικής, με τα μέχρι τώρα δεδομένα, θα καταβληθούν στις 27 ΙΟΥΝΙΟΥ.
     Αξίζει να υπενθυμίσουμε ότι γι΄ αυτές τις περικοπές, πέρα από τον επιτυχή αγώνα που δώσαμε ως Σωματείο για την εξασφάλιση των σχετικών πιστώσεων, το τελευταίο διάστημα κάναμε πάμπολες παρεμβάσεις, τόσο στη Διοίκηση, όσο και στην Διεύθυνση του Νοσοκομείου, αλλά  και στην ΗΔΙΚΑ, για τον περίφημο "υπολογισμό" των σχετικών περικομένων ποσών, που τελικά υπήρχαν στην υπηρεσία μας και για την αποστολή των πολυκαθυστερημένων σχετικών καταστάσεων.

Δεν υπάρχουν σχόλια: