Τρίτη, 14 Ιουνίου 2016

Παρέμβαση της ΠΟΕΔΗΝ για Ένταξη του ειδικού προσωπικού ασφαλείας στο μηνιαίο επίδομα ανθυγιεινής και επικίνδυνης εργασίας

ΑΘΗΝΑ 2/6/2016       ΠΡΟΣ  ΑΝ. ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ κο. Γ. ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗ
ΑΡ. ΠΡΩΤ. 1790        ΚΟΙΝ.: ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΕΛΗ ΠΟΕΔΗΝ

        Κύριε Υπουργέ,
            Κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 1 του άρθρου 15 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α΄/27-10-2011) εκδόθηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση Αρ. Φύλλου 465/24-2-2012 «Καθορισμός Επιδόματος Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας» η οποία καθορίζει τις ειδικότητες των υπαλλήλων στους Φορείς που δικαιούνται το εν λόγω επίδομα.
            Στην κατηγορία Α΄ εκατόν πενήντα (150) ευρώ, περιλαμβάνονται ειδικότητες στις οποίες, με διασταλτική ερμηνεία της παρ. 2 εδάφιο δ΄, μπορεί να ενταχθεί το ειδικό προσωπικό Ασφαλείας των Νοσοκομείων που είναι εκπαιδευμένο στις εγκαταστάσεις της Ελληνικής Αστυνομίας. Υπηρετούν ως ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ με την έγκριση της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ.
            Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 1339/1983 ασχολούνται με την ασφάλεια, τις χρηματαποστολές και την φρούρηση. Άκρως επικίνδυνη εργασία.
Εάν δεν καθίσταται εφικτή η διασταλτική ερμηνεία της εν λόγω διάταξης θα πρέπει να προστεθεί συμπληρωματικό εδάφιο που θα περιλαμβάνει ευκρινώς το εν λόγω ένστολο προσωπικό των Νοσοκομείων.
Από την Ε.Ε. της  ΠΟΕΔΗΝ

1 σχόλιο:

Unknown είπε...

ΕΠΙΒΆΛΛΕΤΑΙ.