Δευτέρα, 13 Ιουνίου 2016

Με "fast track" αλλάζουν τα πάντα στο Δημόσιο - Οι αλλαγές

     Με «υλικά» το νέο πλαίσιο "κινητικότητας" των δημοσίων υπαλλήλων, τα νέα οργανογράμματα των Υπουργείων, τη μετεκπαίδευση του προσωπικού και τη στοχοθεσία ανά έτος σε υπαλλήλους και υπηρεσίες, "χτίζει" η Κυβέρνηση το νέο Δημόσιο τους επόμενους έξι μήνες.
     Οι απαραίτητες νομοθετικές και οργανωτικές προεργασίες θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη του 2016 και από την επόμενη χρονιά αναμένεται να ξεκινήσει η διαμόρφωση των νέων κρατικών υπηρεσιών.
      Το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης έχει ήδη έτοιμο το νέο θεσμικό πλαίσιο για την "κινητικότητα", το οποίο αναμένεται να ψηφιστεί εντός του Ιουνίου, ενώ ο αναπληρωτής Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Χρ. Βερναρδάκης, έχει αποστείλει οδηγίες προς τους γενικούς γραμματείς των Υπουργείων για τη διαμόρφωση των νέων οργανισμών στα Υπουργεία, στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και στους εποπτευόμενους φορείς, όπως αποκαλύπτει το «Έθνος της Κυριακής».
Τα χρονοδιαγράμματα είναι σφιχτά, αφού μέχρι το τέλος Ιουνίου θα έχει ψηφιστεί το νέο πλαίσιο της κινητικότητας και μέχρι τα τέλη του 2016 θα έχουν ολοκληρωθεί τα νέα οργανογράμματα των υπουργείων.
      Στόχος του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης είναι να έχει πλήρη εικόνα των υπηρεσιών που έχουν πλεονάζον προσωπικό και των δομών που έχουν κενά σε ανθρώπινο δυναμικό προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία της "κινητικότητας", σε εθελοντική βάση το 2017, προκειμένου να ενισχυθούν υπηρεσίες πρώτης γραμμής που έχουν άμεση σχέση με την εξυπηρέτηση του πολίτη.
      Τα νέα οργανογράμματα θα επιφέρουν μειώσεις οργανικών δομών, καταργήσεις και συγχωνεύσεις νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου.
      Ο περιορισμός των δομών θα πραγματοποιηθεί χωρίς απολύσεις, αλλά με την εκκίνηση αποσπάσεων και μετατάξεων μέσω προκήρυξης των κενών θέσεων και εθελοντική συμμετοχή των εργαζομένων, που θα μοριοδοτηθούν για να επιλεγούν οι επιτυχόντες που θα καλύψουν τα κενά στις νέες υπηρεσίες.
      Σύμφωνα με "κύκλους" του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, δεν θα πραγματοποιηθούν υποχρεωτικές μετακινήσεις για την κάλυψη των κενών. Ακόμα και στις περιπτώσεις που θα διαπιστωθεί πλεονάζον προσωπικό σε μια υπηρεσία θα δίνεται η δυνατότητα μετεκπαίδευσης για την αλλαγή ειδικότητας και αξιοποίησης του εργαζομένου σε νέα θέση εντός των ορίων του Δήμου όπου εργάζεται. Για παράδειγμα, εάν σε μια υπηρεσία πλεονάζουν οι οδηγοί και δεν υπάρχει προσωπικό φύλαξης κτιρίων, τότε θα δοθεί η δυνατότητα στο πλεονάζον προσωπικό να μετεκπαιδευτεί στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης στον τομέα της φύλαξης κτιρίων.
Ριζικές αλλαγές
      Παράλληλα το Υπουργείο προετοιμάζει ριζικές αλλαγές με συγχώνευση και κατάργηση ειδικοτήτων και κλάδων των υπαλλήλων του Δημοσίου με στόχο τη διευκόλυνση της "κινητικότητας" μεταξύ των υπηρεσιών.
      Με την πλήρη καταγραφή προσωπικού ανά ειδικότητα και οργανογραμμάτων και με υπολογισμό των συνταξιοδοτήσεων σε βάθος πενταετίας, το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης θα μπορεί να προγραμματίσει τις νέες προσλήψεις αλλά και τη μετακίνηση πλεονάζοντος προσωπικού.
       Στόχος της Κυβέρνησης είναι η δημιουργία επιτελικών δομών στα Υπουργεία και μεταφορά αρμοδιοτήτων που αφορούν την εξυπηρέτηση των πολιτών σε αποκεντρωμένες υπηρεσίες. Για παράδειγμα, ήδη αποκεντρώνονται επιχειρησιακές λειτουργίες αρχής γενομένης από τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων των Υπηρεσιών Δημοσιονομικού Ελέγχου στις Οικονομικές Υπηρεσίες των Υπουργείων και των φορέων, από την 1/1/2017 όπως προβλέπει σχετική εγκύκλιος του αν. υπουργού Οικονομικών Γ. Χουλιαράκη. Πρόκειται για την πρώτη ουσιαστική αποκέντρωση υπηρεσιών που θα προκαλέσει σημαντική αναδιοργάνωση του δημοσιονομικού συστήματος.
       Το "πράσινο φως" για την αλλαγή των οργανογραμμάτων σε όλα τα Υπουργεία και τους φορείς του στενού και ευρύτερου δημόσιου τομέα "άναψε" ο αν. Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Χρ. Βερναρδάκης, με επιστολή προς τους γενικούς γραμματείς των Υπουργείων που παρουσιάζει το «Εθνος της Κυριακής».
      Οι βασικοί άξονες πάνω στους οποίους θα διαμορφωθούν τα νέα οργανογράμματα περιλαμβάνουν έξι βήματα τα οποία θα ακολουθήσουν οι υπηρεσίες και οι πολιτικοί προϊστάμενοι των υπουργείων, τα οποία είναι:
• Πλήρης καταγραφή των υπηρεσιών, των δομών και του έργου που αποδίδουν.
       «Κάθε υπουργείο οφείλει να καθορίσει με σαφήνεια το εύρος της αποστολής του και με ποιες δομές το φέρνει σε πέρας», αναφέρει την επιστολή του ο αν. Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Ξεκαθαρίζει δε ότι κάθε Υπουργείο οφείλει: α) να καταγράψει τις δομές από τις οποίες αποτελείται (κεντρική υπηρεσία, αποκεντρωμένες υπηρεσίες, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, και ΝΠΙΔ ειδικού σκοπού), β) να αποτυπώσει τις εργασίες κάθε υπηρεσίας και τη σχέση με τη συνολική αποστολή του υπουργείου και γ) να επανεξετάσει σε κατεύθυνση εξορθολογισμού και συγκέντρωσης την πολυδιάσπαση αρμοδιοτήτων σε πολλές δομές.
Κατάργηση και συγχώνευση υπηρεσιών και νομικών προσώπων ύστερα από αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς τους χωρίς απολύσεις προσωπικού. 
      "Κύκλοι" του κ. Βερναρδάκη επισημαίνουν ότι ενδεχόμενες καταργήσεις και συγχωνεύσεις υπηρεσιών δεν θα έχουν ως αποτέλεσμα απολύσεις προσωπικού όπως γινόταν στο παρελθόν, αλλά μετακινήσεις υπαλλήλων σε υπηρεσίες που έχουν ανάγκη ανθρώπινου δυναμικού.
Προάσπιση του δημόσιου χαρακτήρα των υπηρεσιών. 
         Στις κατευθυντήριες γραμμές που δίνει ο αν. Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης στα Υπουργεία ζητά να υπάρχει τέτοια διάταξη των δημοσίων υπηρεσιών ώστε να εξασφαλίζεται το δημόσιο συμφέρον μέσα από τη λειτουργία των δημόσιων δομών αλλά και την παρακολούθηση των ιδιωτών που συμβάλλονται με το Δημόσιο στις περιπτώσεις που αυτό κρίνεται σκόπιμο για την αξιοποίηση ειδικής τεχνογνωσίας που δεν διαθέτει ο κρατικός μηχανισμός είτε για την εξοικονόμηση πόρων.
Τέλος στη σύσταση νέων ειδικών γραμματειών και ΝΠΔΔ. 
       Ο αν. Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης "βάζει στοπ" στη δημιουργία νέων Γενικών ή Ειδικών Γενικών Γραμματειών καθώς και Νομικών Προσώπων που «αποκολλούν τμήματα της διοικητικής ύλης από τον στενό πυρήνα του Δημοσίου» όπως αναφέρει χαρακτηριστικά. Εξάλλου από τον Σεπτέμβριο αναμένεται να ξεκινήσει η λειτουργία του θεσμού των διοικητικών γραμματέων, οι οποίοι δεν θα είναι πολιτικά πρόσωπα αλλά ανώτατα στελέχη της δημόσιας διοίκησης και θα αντικαταστήσουν τους σημερινούς γενικούς γραμματείς.
Επιτελικό κράτος - αποκέντρωση υπηρεσιών.  
       Συστήνεται μια δομή σχεδιασμού παρακολούθησης και διαμόρφωσης πολιτικής σε κυβερνητικό επίπεδο αλλά και σε κάθε Yπουργείο, προκειμένου να παραμείνουν οι επιτελικές αρμοδιότητες στα υπουργεία.
Μία διοικητική δομή σε κάθε Yπουργείο - αναβάθμιση των τεχνολογιών πληροφορικής. 
       Από τον αν. Yπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης προτείνεται η αναβάθμιση της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης σε κάθε Υπουργείο όπου θα ενσωματώσει την αρμοδιότητα των οικονομικών θεμάτων αλλά και τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού. Τέλος, προτείνεται η αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών για τη διασύνδεση όλων των ηλεκτρονικών μητρώων με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.
ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΩΝ... ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ
       Στο πλαίσιο της διαμόρφωσης των νέων οργανογραμμάτων θα πραγματοποιηθεί αποκέντρωση υπηρεσιών και εσωτερικές μετατάξεις προσωπικού, οι οποίοι θα μετακινηθούν σε φορέα εντός των ορίων του Δήμου όπου εργάζονται στον οποίο θα μεταφερθεί η αρμοδιότητα.
ΠΗΓΗ: ΕΘΝΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: