Δευτέρα, 23 Ιουλίου 2018

ΑΙΤΗΜΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ MΑΣ με τον ΔΙΟΙΚΗΤΗ της 6ης Υ.Πε.

Αριθμ. Πρωτ……............459.             ΠΡΟΣ: Διοικητή 6Υ.Πε Κον Νικολόπουλο
Πάτρα……….....…....10/7/18.                                                                                                                                                      
k΄  Διοικητά
        Μετά την ολοκλήρωση των Εκλογικών μας Διαδικασιών και την Συγκρότηση του Νεοεκλεγμένου Διοικητικού μας Συμβουλίου, μία από τις πρώτες μας επιδιώξεις-κινήσεις είναι η Συνάντησή μας μαζί σας, δεδομένου ότι πάρα πολλά ζητήματα, πάρα πολλά προβλήματα είναι ανοικτά και εν αναμονή της άκρως αναγκαίας και απαραίτητης επίλυσής τους.
        Το ΝΕΟΕΚΛΕΓΜEΝΟ Δ.Σ του Σωματείου μας, αναλαμβάνει την ευθύνη του Σωματείου μας, σε μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδο. Σε μια περίοδο, όπου πέρα από τα έντονα ζητήματα της ΥΠΟΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ και  της ΥΠΟΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ, έχουμε την ΣΟΒΑΡΗ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΑ της εφαρμογής  του ΝΕΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ  και των ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΜΑΣ ΣΤΟΧΩΝ, που δεν είναι και τα μόνα προβλήματα, καθώς επίσης και αυτά των ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ, των ΕΚΚΡΕΜΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ κλπ άλλων προβλημάτων, τόσο των γενικών, όσο  και αυτών της καθημερινότητας.
        Απέναντι σ΄ αυτήν την κατάσταση και με δεδομένη την ΒΑΣΙΚΗ ΕΠΙΔΙΩΞΗ ΜΑΣ, που δεν είναι άλλη από την ΕΠΙΛΥΣΗ των ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ του Νοσοκομείου και των Συναδέλφων Εργαζόμενων σ΄ αυτό, ΖΗΤΑΜΕ αυτήν την ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΑΣ ΜΑΖΙ ΣΑΣ.  
      Πέρα απ΄ αυτήν την προαναφερόμενη συνάντησή μας εξυπακούεται ότι βασική μας επιδίωξη και μάλιστα με ιδιαίτερη επιμονή, θα είναι οι ανά τακτά χρονικά διαστήματα συναντήσεις μας μαζί σας
                                Έτσι ώστε
μέσα από έναν ουσιαστικό και φερέγγυο διάλογο και βεβαίως τον πρέποντα σεβασμό απέναντι σ΄ αυτό που υπηρετούμε να βρούμε τις αναγκαίες και απαραίτητες λύσεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια: