Σάββατο, 21 Ιουλίου 2018

ΠΟΕΔΗΝ: Διαλυτικά φαινόμενα στο Γ.Ν.Ν.Θ.Α."ΣΩΤΗΡΙΑ"

Ο Διοικητής του Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» ξέφυγε!!!
       Στο Νοσοκομείο εμφανίζονται διαλυτικές καταστάσεις που τις πληρώνουν οι ασθενείς και το προσωπικό. Με μια παρέα «ρουφιάνων» και «αυλοκολάκων», ασκούν αλλοπρόσαλλη Διοίκηση. Εξυπηρετούν ημετέρους, διώκουν, μετακινούν όσους δεν δηλώνουν πίστη και αφοσίωση στον Διοικητή.
Τελευταία επιτεύγματά τους είναι:
     Έκλεισαν την τράπεζα και το ταχυδρομείο που λειτουργούσαν εντός του Νοσοκομείου με αποτέλεσμα ασθενείς και προσωπικό να υφίστανται μεγάλη ταλαιπωρία.
      Εν μία νυκτί ο Διοικητής έκλεισε 2 διατομεακά νοσηλευτικά τμήματα 70 κλινών τα οποία νοσηλεύουν ασθενείς όλων των κλινικών. Τα έκλεισε λόγω έλλειψης Ιατρικού και Νοσηλευτικού προσωπικού.
      Στα εν λόγω διατομεακά νοσηλευτικά τμήματα συνεχίζουν να νοσηλεύονται ασθενείς αλλά χωρίς προσωπικό. Η νοσηλευτική και ιατρική φροντίδα γίνεται από προσωπικό που μετακινείται από άλλες κλινικές σε μεγάλες αποστάσεις. Τρέχουν οι νοσηλευτές και οι γιατροί μέσα στη νύκτα με τις σύριγγες στο χέρι, στο τεράστιο περιβάλλοντα χώρο του Νοσοκομείου, για να βρεθούν στα δύο διατομεακά νοσηλευτικά τμήματα και να παράσχουν ιατρική και νοσηλευτική φροντίδα στους ασθενείς.
      Τα εργαστήρια λειτουργούν χωρίς πληροφοριακό σύστημα με αποτέλεσμα να υπάρχουν ανυπέρβλητες δυσκολίες στην έκδοση των αποτελεσμάτων και κίνδυνος λαθών. Τώρα άρχισε να γίνεται κάποια προσπάθεια βελτίωσης.
      Τα λιγοστά κονδύλια που διαθέτει το Νοσοκομείο δεν αξιοποιούνται. Διατίθονται για ανακαινίσεις ακατάλληλων χώρων όπως η 12η κλινική χωρίς να αξιοποιούνται άλλοι χώροι που είναι σε καλή κατάσταση. Η Διοίκηση δεν είναι ικανή να αξιοποιήσει κονδύλια για αντικατάσταση των φορείων και των αμαξιδίων μεταφοράς ασθενών που είναι ακατάλληλα.
Σας κοινοποιούμε την καταγγελία του Σωματείου Εργαζομένων ΓΝΝΘΑ «ΣΩΤΗΡΙΑ».

Από την  Ε.Ε. της  ΠΟΕΔΗΝ
........................................

Δεν υπάρχουν σχόλια: