Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2023

Οι Παρατάσεις των ΣΟΧ από το 2020 μέχρι 31/12/23 και η Νέα Παράταση μέχρι 31/3/24.

Κάθε Τρίμηνο η ίδια ιστορία, η ίδια ομηρία, εργαζόμενοι χωρίς λόγο και αιτία να υπόκεινται στο μαρτύριο της σταγόνας.

Οι Παρατάσεις των ΣΟΧ από το 2020 μέχρι 31/12/23 και η Νέα Παράταση μέχρι 31/3/24.

 

11-05-2020 έως και την 10-05-2021.

11/5/2021 έως και την 31-12-2021.

01-01-2022 έως και 31-03-2022

01-04-2022 έως και 30-06-2022

01-07-2022 έως και 30-09-2022

01-10-2022  έως και 31-12-2022

01-01-2023  έως και 30-06-2023

01-07-2023  έως και 30-09-2023

1/10/2023 έως και την 31/12/23

Δεν υπάρχουν σχόλια: