Σάββατο, 15 Νοεμβρίου 2014

ΝΕΟ Μισθολόγιο στο Δημόσιο: Οι 5 βασικοί "πυλώνες";

         Με βασική προτεραιότητα τη βελτίωση της σχέσης μεταξύ εισαγωγικού και καταληκτικού μισθού στο δημόσιο τομέα, έτσι ώστε να προσεγγίσει το μέσο όρο των χωρών του ΟΟΣΑ, που είναι 1:6 (η σχέση μεταξύ εισαγωγικού μισθού υπαλλήλου ΥΕ με το Γενικό Διευθυντή ΠΕ), η Κυβέρνηση και τα συναρμόδια Υπουργεία προχωράνε στη δημιουργία του νέου μισθολογίου. 
         Σήμερα, στην Ελλάδα της κρίσης, η σχέση αυτή είναι 1:4,2, δηλαδή 780 ευρώ για υπάλληλο Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης και 3.320 ευρώ για Γενικό Διευθυντή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης. 
Ακόμη, κάτι που επιθυμεί και το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, είναι να συνδεθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ο βαθμός ευθύνης, η απόδοση αλλά και τα προσόντα των υπαλλήλων, με το ύψος της αμοιβής που λαμβάνουν. 
         Σε κάθε περίπτωση ακόμα δεν έχουν οριστικοποιηθεί οι αλλαγές, καθώς τα δύο συναρμόδια Υπουργεία βρίσκονται σε στενή συνεργασία, ώστε να διαπιστώσουν ποιες αλλαγές μπορούν να εφαρμοστούν και ποιες είναι λιγότερο εύκολες διοικητικά να υλοποιηθούν. 
Οι βασικοί, όμως, πυλώνες υπάρχουν και το epoli.gr τους αποκαλύπτει: 
1. Εισαγωγή επιπλέον μισθολογικού κλιμακίου σε όλους τους βαθμούς για τις εκπαιδευτικές κατηγορίες ΠΕ και ΤΕ, ώστε να "ξεπαγώσει" το ενιαίο μισθολόγιο (Ν. 4024/2011) και να βελτιωθεί η σχέση μεταξύ εισαγωγικού και καταληκτικού μισθού, χωρίς να χρειάζεται να εφαρμοστούν οι ποσοστώσεις στις προαγωγές, οι οποίες απαιτούν σύστημα αξιολόγησης προσωπικού, το οποίο δεν είναι εφικτό να εφαρμοστεί στην παρούσα φάση. Η ενέργεια αυτή θα δώσει τη δυνατότητα να δοθεί μια αύξηση στους υπαλλήλους, που είναι "παγωμένοι" από το 2012, χωρίς να χρειαστεί να εφαρμοστούν ποσοστώσεις. 
2. Στην αλλαγή του τρόπου πρόσληψης στο Δημόσιο. Τα δύο Υπουργεία έχουν επεξεργαστεί σχέδιο, που προβλέπει την πρόσληψη για δύο έτη, όπως άλλωστε προβλέπει και ο δημοσιοϋπαλληλικός κώδικας, των υπαλλήλων με αμοιβές ιδιωτικού τομέα (585 ευρώ τον μήνα μεικτά ο κατώτατος μισθός για άνω των 25 ετών και 510 ευρώ για κάτω των 25 ετών). Μετά την πάροδο της διετίας θα αξιολογείται η απόδοσή τους και εφόσον κρίνονται κατάλληλοι για τη θέση, τότε θα γίνεται κανονική πρόσληψη με αποδοχές δημόσιου τομέα (780 ευρώ μεικτά για ΥΕ χωρίς προϋπηρεσία). Στελέχη του Υπουργείου Οικονομικών, ωστόσο, ξεκαθαρίζουν, ότι τα 585 ευρώ του ιδιωτικού τομέα, που είναι ενιαίο και ανεξάρτητο από το εάν αυτός που προσλαμβάνεται είναι ΥΕ ή ΠΕ, στο Δημόσιο θα είναι 684 για τον ΥΕ, καθώς το 585 του ιδιωτικού πολλαπλασιάζεται επί 14 μήνες και διαιρείται διά 12. Επιπλέον, υψηλότερος θα είναι ο μισθός για τους ΔΕ, ΤΕ και ΠΕ, αν και πλέον δεν προσλαμβάνονται ΥΕ και ΔΕ. 
3. Αύξηση κατά 20% των επιδομάτων θέσης ευθύνης που προβλέπονται από το ενιαίο μισθολόγιο, με εξαίρεση αυτά των Προϊσταμένων Τμημάτων Διοίκησης και όσων εξομοιώνονται με αυτούς που αυξάνονται κατά 40%, καθώς και των Προϊσταμένων Διεύθυνσης Διοίκησης και όσων εξομοιώνονται με αυτούς που αυξάνονται κατά 30%. Το επίδομα θέσης ευθύνης του Γενικού Διευθυντή αυξάνεται στα 1.000 ευρώ το μήνα, από 900 ευρώ που είναι σήμερα. 
4. Στο "ξεπάγωμα" των μισθολογικών προαγωγών. Στο πλαίσιο του περιορισμού της μισθολογικής δαπάνης είχε αποφασιστεί το "πάγωμα" των ωριμάνσεων. Πλέον, η Κυβέρνηση θέλει να επαναφέρει το σύστημα σε φυσιολογική ροή. 
5. Στην κατάργηση της υπερβάλλουσας μείωσης. Το ετήσιο κόστος της προσωπικής διαφοράς αγγίζει τα 220.000.000 ευρώ, εκ των οποίων πάνω από τα 140.000.000 ευρώ αφορούν υπαλλήλους του Υπουργείου Οικονομικών. Συνολικά, την προσωπική διαφορά λαμβάνουν 70.000, περίπου, υπάλληλοι. Σε αυτούς, εκτός του Υπουργείου Οικονομικών, περιλαμβάνονται υπάλληλοι των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, καθώς και του Υπουργείου Δικαιοσύνης Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.   

Δεν υπάρχουν σχόλια: