Πέμπτη, 20 Νοεμβρίου 2014

Η ΠΟΕΔΗΝ για την συνέχιση της λειτουργίας των ΕΠΑ.Σ. Βοηθών Νοσηλευτών ως ΙΕΚ.

ΑΘΗΝΑ 06/11/2014
ΑΡ. ΠΡΩΤ. 3789Α
ΠΡΟΣ :1. ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ κο. ΜΑΚΗ ΒΟΡΙΔΗ
            2. ΑΝ. ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ κο. ΛΕΩΝΙΔΑ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟ
ΚΟΙΝ.: ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΕΛΗ ΠΟΕΔΗΝ
               Κύριοι Υπουργοί,
         Οι Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ), ειδικότητας «Βοηθού Νοσηλευτή», τελούν, υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας (Προεδρικό Διάταγμα 373 – ΦΕΚ 211Α/6-12-94).
       Οι σχολές προετοιμάζουν στα πλαίσια θεωρητικής, εργαστηριακής και πρακτικής άσκησης, Νοσηλευτικό προσωπικό Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ικανό να παρέχει νοσηλευτική φροντίδα στους χώρους άσκησης του Νοσηλευτικού επαγγέλματος.
        Με την υπ' αρίθμ. Υ7β/οικ 4289 ΚΥΑ ΦΕΚ 1492/τ. Β' 7-12-2000 από ΜΤΕΝΣ μετατράπηκαν σε ΤΕΕ Α΄ κύκλου Βοηθών Νοσηλευτών. Από ΤΕΕ Α' κύκλου Βοηθών Νοσηλευτών μετατράπηκαν σε ΕΠΑ.Σ. Βοηθών Νοσηλευτών με την αρίθμ. Υ7β/γπ οικ 49151ΚΥΑ/ΦΕΚ 676/τ.Β' /30-4-2007.
Σήμερα λειτουργούν 49 σχολές ως ΕΠΑ.Σ. Βοηθών Νοσηλευτών σε όλη την Ελλάδα, αρμοδιότητας του Υπουργείο Υγείας.
      Με το Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193Α), αναδιαρθρώθηκε η Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση με την πρόβλεψη νέων φορέων μη τυπικής εκπαίδευσης (άρθρο 17) και οι ΕΠΑΣ του Ν. 3475/2006 (ΦΕΚ 146Α) δεν περιλαμβάνονται πλέον στους φορείς που παρέχουν δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση (άρθρο 5), ενώ προβλέπεται να λειτουργούν έως τη 15η Σεπτεμβρίου 2015 (άρθρο 46 παρ. 11).
       Καθίσταται απαραίτητη η μετατροπή σε Δημόσια ΙΕΚ όλων των σχολών οι οποίες λειτουργούν σήμερα ως ΕΠΑΣ Βοηθών Νοσηλευτών αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας, προκειμένου να εξασφαλιστεί η παροχή επαγγελματικής κατάρτισης της Ομάδας Προσανατολισμού Υγείας και Πρόνοιας (περιλαμβάνονται οι Βοηθοί Νοσηλευτές).
Η ειδικότητα του Βοηθού Νοσηλευτή είναι απαραίτητη για την φροντίδα και την περίθαλψη των ασθενών
Είναι επαγγελματικά θεσμοθετημένη ειδικότητα που συνεχώς εδώ και 40 χρόνια παρέχεται από την τεχνική εκπαίδευση.
Αποτελεί μία από τις πρώτες σε ζήτηση ειδικότητες στα αντίστοιχα δημόσια ΙΕΚ του Υπουργείου Παιδείας και του Υπουργείου Εργασίας.
Το Υπουργείο Υγείας μπορεί να παρέχει εκπαίδευση των Βοηθών Νοσηλευτών όπως το Υπουργείο Εργασίας και το Υπουργείο Παιδείας.
      Απαιτείται ρύθμιση ώστε τα ανωτέρω ΙΕΚ να τελούν υπό την εποπτεία και τον έλεγχο του Υπουργείου Υγείας. Η αρμοδιότητα της οργάνωσης και λειτουργίας τους θα ανήκει στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα και η αρμοδιότητα διαμόρφωσης και εποπτείας του εκπαιδευτικού πλαισίου τους θα ανήκει στη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η στελέχωση των ανωτέρω ΙΕΚ να γίνεται κατόπιν απόφασης του Υπουργού Υγείας, με μεταφορά (ίδια σχέση εργασίας) του εκπαιδευτικού προσωπικού που υπηρετεί στις ΕΠΑ.Σ. Βοηθών Νοσηλευτών του Υπουργείου Υγείας.
ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Ε. ΤΗΣ ΠΟΕΔΗΝ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ              Ο ΑΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ            ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: