Τετάρτη, 4 Ιουλίου 2018

Συνεχίζουμε την απεργία – αποχή από την αξιολόγηση

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
       Σε συνέχεια της οργανωτικής μας εγκυκλίου (αριθμ. πρωτ. 281/31-5-2018) σας ενημερώνουμε για τα εξής:
   Το Γενικό Συμβούλιο της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. έχει προκηρύξει απεργία – αποχή από κάθε διαδικασία ή ενέργεια που συνδέεται με την αξιολόγηση.
  Συνεπώς, καλούμε όλους τους συναδέλφους να μην προσέλθουν στη συμβουλευτική συνέντευξη, στην οποία καλούνται από τους προϊσταμένους τους.
    Τα Δ.Σ. των Σωματείων οφείλουν να παρέμβουν προς τους αξιολογητές και να τους τονίσουν ότι η συμμετοχή των συναδέλφων στην απεργία – αποχή αποτελεί συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα και δεν επιτρέπεται καμία άσκηση άμεσης ή έμμεσης πίεσης προς τους υπαλλήλους που ασκούν το απεργιακό τους δικαίωμα.
                                          Από  την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: