Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου 2022

Το Σωματείο μας σχετικά με την εφαρμογή των Καθηκοντολογίων του Νοσηλευτικού κλάδου.

Αριθμ. Πρωτ:……......104.                              ΠΡΟΣ: -Διοίκηση Γ.Ν. Πατρών.
Πάτρα………........29.9.22.                                            -Νοσηλευτική Διεύθυνση.    
                                                                                     ΚΟΙΝ:-Μέλη Σωματείου μας.
     Έχουν περάσει σχεδόν δύο και πλέον μήνες, από την ψήφιση των Υπουργικών Αποφάσεων που αφορούν τα Καθηκοντολόγια του Νοσηλευτικού Κλάδου.
    Δύο Καθηκοντολόγια που το μόνο που έχουν επιφέρει είναι ο διχασμός ανάμεσα στη Νοσηλευτική κοινότητα.
    Δεν μας έφταναν τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε ως κλάδος όπως είναι η τεράστια έλλειψη Νοσηλευτικού προσωπικού, η μη ένταξη στα Βαρέα Ανθυγιεινά Επαγγέλματα, η μη θέσπιση Ενιαίου Νοσηλευτικού Κλάδου, η μεγάλη σωματική και ψυχική κόπωση που αντιμετωπίζει στο σύνολό του το Νοσηλευτικό προσωπικό, που απορρέει από τις πάρα πολλές οφειλόμενες ημέρες Αδειών και ρεπό.
    Ήρθαν αυτές οι δύο Υπουργικές αποφάσεις που ουσιαστικά οξύνουν τα ήδη συσσωρευμένα προβλήματα του Νοσηλευτικού κλάδου και δη το τεράστιο πρόβλημα της υποστελέχωσης, αφού ουσιαστικά αφαιρεί δυνάμεις, εκτοπίζοντας συναδέλφους Νοσηλευτές ΔΕ από τα καθήκοντα που μέχρι τώρα ασκούσαν.
     Να τονίσουμε ότι αυτά τα Καθηκοντολόγια, το ένα υποβαθμίζει τους ΔΕ Νοσηλευτές, και το άλλο δεν αναβαθμίζει τους ΤΕ και ΠΕ Νοσηλευτές, παρά μόνο τους μετακυλίει ευθύνες που δεν τους αναλογούν.
    Λόγω ότι οι Νοσηλευτές είναι Επαγγελματίες Υγείας και διαχειρίζονται ανθρώπινες ζωές, επικρατεί στους κόλπους τους,  μεγάλη ανησυχία και έντονος προβληματισμός ως προς το επίπεδο λειτουργίας μέσα στα Νοσηλευτικά τμήματα, αλλά και στο επίπεδο απόδοσης ευθυνών για ότι τυχόν συμβεί.
     Γι’ αυτό ρωτάμε την ΔΙΟΊΚΗΣΗ και την ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ να μας απαντήσουν εγγράφως στα παρακάτω ερωτήματα που χρήζουν άμεσα απαντήσεις:
ü Το υπάρχον ελλιπές Νοσηλευτικό προσωπικό, αλλά και η σύνθεσή του, επιτρέπει την ΠΛΗΡΗ εφαρμογή και  των δύο καθηκοντολογίων;
ü Σε βάρδιες που δεν υπάρχει η κάλυψη με Διπλ. Νοσηλευτή, ποιος έχει τις πειθαρχικές, ποινικές, διοικητικές ευθύνες αν προκύψουν;
ü Οι ΔΕ Β. Νοσηλευτές που βάσει του Καθηκοντολογίου δεν ασκούν καμία Νοσηλευτική πράξη, είναι νόμιμες αν τις ασκήσουν και ποιος έχει την ευθύνη;
ü Eάν ο Διπλ/χος Νοσηλευτής της βάρδιας, κρίνει ότι ο ΔΕ Β. Νοσηλευτής δεν δύναται να εκτελέσει Νοσηλευτικές  πράξεις πώς θα λειτουργήσουν τμήματα όπως Χειρουργεία, ΤΕΠ κλπ; Και βέβαια στις κλινικές μπορεί να αντεπεξέλθει  ο Διπλ/χος Νοσηλευτής το σύνολο των Νοσηλευτικών πράξεων για  30 και πλέον ασθενείς;
ü Είναι νόμιμη η  παραχώρηση Νοσηλευτικών Πράξεων για την «εύρυθμη λειτουργία» βάσει του άρθρου 34 του Καθηκοντολογίου των ΔΕ Β. Νοσηλευτών που εκχωρούνται σε  άλλες κατηγορίες εργαζομένων;
    Υπάρχουν άραγε Νοσηλευτές που θα δεχθούν να έχουν την ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ  Ποινική-Διοικητική -Πειθαρχική ευθύνη για πράξεις που έκαναν άλλοι;
      Η εφαρμογή των δύο Καθηκοντολογίων στην πράξη είναι ανεδαφική, λόγω της τεράστιας υποστελέχωσης , και θα επιφέρει περαιτέρω λειτουργικά κενά στα Νοσοκομεία με σοβαρότατες συνέπειες στην παροχή των προσφερόμενων υπηρεσιών υγείας.

Γι’ αυτό ζητάμε:
-Κατάργηση Καθηκοντολογίων ΠΕ-ΤΕ-ΔΕ.
-Διάλογος από Μηδενική Βάση.
-Ενιαίος Νοσηλευτικός Κλάδος(ΠΕ,ΤΕ,ΔΕ).
-Ενιαία Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση, όπου με μεταβατικές διατάξεις θα δίνεται η δυνατότητα ένταξης σ’ αυτή, των κατηγοριών ΤΕ και ΔΕ.
-Μαζικές προσλήψεις. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: