Σάββατο 17 Σεπτεμβρίου 2022

Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού.

      Δείτε και διαβάστε την 79η σχετική ΕΓΚΥΚΛΙΟ, στόν σύνδεσμο που ακολουθεί: 
                                                          
                             901Ο46ΜΤΛ6-9ΨΓ

Δεν υπάρχουν σχόλια: