Κυριακή, 25 Ιουνίου 2017

Πειθαρχική δίωξη Υπαλλήλων ΟΤΑ [Γνωμοδότηση του

      Απάντηση του Νομικού του Συμβουλίου του Κράτους, στο ερώτημα, ποιος φορέας είναι αρμόδιος να ασκήσει πειθαρχικό έλεγχο και να επιβάλει πειθαρχικές ποινές σε υπαλλήλους (μόνιμους και ΙΔΑΧ), που έχουν μεταταχθεί στις αιρετές Περιφέρειες και Δήμους, για πειθαρχικά παραπτώματα, τα οποία τους αποδίδονται ότι διαπράχτηκαν κατά το χρόνο υπηρεσίας τους στις καταργημένες Κρατικές Περιφέρειες και Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και εάν αυτή διαφοροποιείται (αρμοδιότητα), με κριτήριο το εάν η πειθαρχική διαδικασία είχε ξεκινήσει κατά τον χρόνο υπηρεσίας του υπαλλήλου στον καταργημένο φορέα ή εάν η διάπραξη του αδικήματος γίνεται γνωστή ή αποδίδεται, το πρώτον, μετά τη μετάταξη του υπαλλήλου, παρουσιάζει, απόψε, πρώτο και αποκλειστικά το epoli.gr.
      Το Ε’ Τμήμα του ΝΣΚ, με την υπ’ αριθμό 117/2017 Γνωμοδότησή του, επικαλούμενο τα άρθρα 252, 256, 257, 258, 283 του ν. 3852/2010 («Καλλικράτης»), τα άρθρα 1, 2, 114, 120, 121, 122, 123, 124, 188, 190, 191, 193 του ν. 3584/2007 (Κώδικας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων), τα άρθρα 1, 2, 110, 116, 117, 118 και 120 του ν. 3528/2007 (Κώδικας Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.) και τις διατάξεις του άρθρου πέμπτου του ν. 4057/2012 (Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ) απαντά τα εξής:
       «…Η αρμοδιότητα, για την άσκηση πειθαρχικής διώξεως και την επιβολή πειθαρχικών ποινών, ανήκει στα όργανα των συγκεκριμένων δήμων ή των αιρετών περιφερειών, στους οποίους μετατάχθηκαν οι υπάλληλοι, και ορίζονται ως αρμόδια για την άσκηση πειθαρχικής δίωξης και επιβολή πειθαρχικών ποινών στη συγκεκριμένη κατηγορία υπαλλήλων, στην οποία ανήκουν οι μεταταχθέντες και «…Η αρμοδιότητα αυτή είναι ανεξάρτητη από το εάν η πειθαρχική διαδικασία είχε ήδη ξεκινήσει κατά το χρόνο υπηρεσίας των υπαλλήλων στους καταργημένους φορείς ή εάν η διάπραξη του αδικήματος γίνεται γνωστή ή αποδίδεται, το πρώτον, μετά τη μετάταξη».
                                                         ................................
Διαβάστε την σχετική  Γνωμοδότηση στον σύνδεσμο που ακολουθεί:
https://www.epoli.gr/content/data/multimedia//files/pdf/NGK_Gnwmodothsh_Peitharixkes_Poines_Ypallhlwn_OTA_epoli.pdf 

Δεν υπάρχουν σχόλια: