Παρασκευή, 16 Ιουνίου 2017

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ της ΠΟΕΔΗΝ για ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ.

ΠΡΟΣ: 1. ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
            2. ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΟΙΝ.: 1. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
             2. ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΕΛΗ
  Κύριοι Υπουργοί,
            Σε ελέγχους που πραγματοποίησαν Ελεγκτές του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων στα Δημόσια Νοσοκομεία, διαπίστωσαν ότι δεν διενεργήθηκαν οι κρατήσεις σε κατηγορίες προσωπικού, υπέρ του Μετοχικού Ταμείου, όπως ορίζουν οι διατάξεις του Ταμείου Π.Δ. 422/81 όπως ισχύουν σήμερα.
            Σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ να καταλογιστεί η δαπάνη των μη παρακρατηθέντων εισφορών στα Νοσοκομεία.
            Όμως τα Νοσοκομεία δεν αναλαμβάνουν την εξόφληση του Ταμείου από τον προϋπολογισμό τους ως οφείλουν και επιμερίζουν την καταλογισθείσα δαπάνη στους υπαλλήλους που διαπιστώθηκε ότι  τους παρακρατούνταν λάθος εισφορές.
            Σας κοινοποιούμε αποφάσεις του Μετοχικού Ταμείου.
            Είναι επιβεβλημένη η παρέμβασή σας για την ανάληψη της ευθύνης από τα Νομικά Πρόσωπα (Νοσοκομεία) στα οποία καταλογίστηκε η οφειλή.
            Κατανοούμε την δεινή οικονομική κατάσταση του Μετοχικού Ταμείου που προκλήθηκε από τις ασκούμενες Μνημονιακές πολιτικές, γι’ αυτό και δεν ζητάμε νομοθετική ρύθμιση τα εν λόγω χρήματα να θεωρηθούν αχρεωστήτως καταβληθέντα.
            Ο καταλογισμός των εν λόγω οφειλών από τα Νοσοκομεία στους υπαλλήλους, είναι αδύνατος καθότι οι περισσότεροι συνάδελφοι αποχώρησαν από τα Νοσοκομεία, επειδή εργαζόταν με ελαστικές μορφές απασχόλησης.
            Είναι βέβαιον ότι ο καταλογισμός και η προσπάθεια είσπραξης μέσω ΔΟΥ θα διαιωνίσει το πρόβλημα, παρά το λύσει.
                              Από την  Ε.Ε. της  ΠΟΕΔΗΝ

Δεν υπάρχουν σχόλια: