Τρίτη, 27 Ιουνίου 2017

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ του Σωματείου μας για την ανάθεση στούς Προϊσταμένους της ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ για τις ΑΡΓΙΕΣ k΄ τα Νυκτερινά.

Αριθμ. Πρωτ:.......130.
Πάτρα………....19.6.17.                                                ΠΡΟΣ:  Διοίκηση Γ.Ν ΠΑΤΡΩΝ.   
    Πρόσφατα πληροφορηθήκαμε την ανάθεση επιπρόσθετης εργασίας στους Προϊσταμένους των Τμημάτων  του Νοσοκομείου μας, εργασίας που έχει να κάνει με την ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ και την εισαγωγή στην ανώνυμη εταιρεία ΗΔΙΚΑ Α.Ε των Αργιών-Νυκτερινών και Υπερωριών του Προσωπικού.
                                                         Μια διαδικασία
Που προωθήθηκε γενικά και αόριστα από υπηρεσιακούς παράγοντες,  χωρίς σχετική απόφαση του Δ.Σ, το οποίο υπενθυμίζουμε στην σχετική συζήτηση που έγινε, λόγω ελλιπούς πληροφόρησης και ασαφούς εισήγησης, δεν πήρε καμία σχετική απόφαση.
                                         Διαμαρτυρόμαστε ΕΝΤΟΝΟΤΑΤΑ                       
ü Τόσο για την διαδικασία που εφαρμόστηκε.
ü Όσο και για το λειτουργικό μέρος αυτού του συστήματος, όπου ο Συντάκτης θα είναι και εκκαθαριστής και συνάμα αποκλειστικός και ανεξέλεγκτος εισαγωγέας αυτών των στοιχείων στην ΗΔΙΚΑ.
ü Αλλά και ιδιαιτέρως για την ανάθεση αμιγώς Διοικητικής δουλειάς, στους Προϊσταμένους που είναι επιφορτισμένοι με πάρα πολλά καθήκοντα και αρμοδιότητες.                 
     Επειδή το προαναφερόμενο αντικείμενο ανήκει αλλού, παρακαλούμε ΑΜΕΣΑ να σταματήσει κάθε τέτοια σχετική κίνηση προς τους Προϊσταμένους.

Δεν υπάρχουν σχόλια: