Πέμπτη, 10 Ιανουαρίου 2013

Γενικό Νοσοκομείο Πατρών: Ο νέος τίτλος των Νοσοκομείων ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑΣ κ΄ ΝΝΘΩΡΑΚΟΣ, με ενιαία Διοίκηση-Ενιαίο Οργανισμό και 450 κλίνες.

         «Γενικό Νοσοκομείο Πατρών» θα είναι η επωνυμία του νέου αυτοτελούς και ενιαίου Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου, στο οποίο θα υπάγονται από 1/1/2013 και υπό ενιαία Διοίκηση, τα διασυνδεόμενα Νοσοκομεία του Αγ. Ανδρέα και του ΝΝΘώρακος.
        Στο προαναφερόμενο ΝΠΔΔ, οπου ενοποιούνται οι Οργανισμοί των Νοσοκομείων που ήδη έχουν εκδοθεί και δημοσιευτεί, του Νοσοκομείου ΑΓ.  ΑΝΔΡΕΑΣ (ΦΕΚ. 1155/Τεύχος Β/2012) του ΦΕΚ πού όπως έχουμε επισημάνει έχει σοβαρά ¨Λάθη και Παραλήψεις¨ και του ΝΝΘώρακος (ΦΕΚ.1157/Τεύχος Β/2012), συμπεριλαμβάνονται όλες οι οργανικές θέσεις προσωπικού και η συνολική του δύναμη ορίζεται σε 450 κλίνες.  
        Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της σχετικής απόφασης, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ. 3486/Τεύχος Β/31.12.12, το ενιαίο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου «Γενικό Νοσοκομείο Πατρών» θα έχει Διοικητή και Διοικητικό Συμβούλιο, οι αρμοδιότητες των οποίων ορίζονται από τις διατάξεις του Ν. 3329/2005, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και τα λοιπά όργανα διοίκησης του ενιαίου ΝΠΔΔ είναι τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του Ν. 4052/2012.

Διαβάστε ολόκληρο το νέο αυτό ΦΕΚ, κάνοντας κλίκ στον παρακάτω σχετικό σύνδεσμο:
https://workspaces.acrobat.com/?d=jKDbTfTtP-4VykHxVzK2rg

Δεν υπάρχουν σχόλια: