Κυριακή, 13 Ιανουαρίου 2013

Γενικό Νοσοκομείο Ηλείας: Ο νέος τίτλος των τριών Νοσοκομείων του Ν. Ηλείας. Mε ενιαία Διοίκηση-Ενιαίο Οργανισμό και 330 κλίνες.

«Γενικό Νοσοκομείο Ηλείας» θα είναι η επωνυμία του αυτοτελούς και ενιαίου Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου στο οποίο θα υπάγονται τα διασυνδεόμενα Νοσοκομεία του Νομού Ηλείας, δηλαδή τα Νοσοκομεία Πύργου, Αμαλιάδας και το Νοσοκομείο- Κ.Υ. Κρεστένων, υπό τη σκέπη ενιαίας διοίκησης.
Ο κύβος ερρίφθη για τα Νοσοκομεία του Νομού μετά την χθεσινή έκδοση του ΦΕΚ με αριθμό 3499, στο οποίο μαζί με άλλα Νοσοκομεία της χώρας, συμπεριλαμβάνεται και ο «Ενοποιημένος Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομείου Πύργου, του Γενικού Νοσοκομείου Αμαλιάδας και του Γενικού Νοσοκομείου- Κ.Υ Κρεστένων».
Κοινή Υπουργική Απόφαση

         Στην Κοινή Υπουργική Απόφαση που υπογράφεται από τους Υπουργούς Οικονομικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης- Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Υγείας, προβλέπεται ότι τα λειτουργούντα υπό ενιαία διοίκηση διασυνδεόμενα Νοσοκομεία του ΕΣΥ: Γενικό Νοσοκομείο Πύργου, Γενικό Νοσοκομείο Αμαλιάδας και Γενικό Νοσοκομείο- Κ.Υ. Κρεστένων, που υπάγονται στις διατάξεις του ΝΔ 2592/53 «Περί οργανώσεως της Ιατρικής Αντίληψης», αποτελούν εφεξής αυτοτελές και ενιαίο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, το οποίο υπόκειται στον έλεγχο και την εποπτεία του Διοικητή της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, διέπεται από τις διατάξεις του εν λόγω νόμου και φέρει την επωνυμία «Γενικό Νοσοκομείο Ηλείας».
Ενοποιούνται οι Οργανισμοί
        Η συνολική δύναμη των κλινών του ενιαίου ΝΠΔΔ ορίζεται σε 330 κλίνες, ενώ στο ενιαίο ΝΠΔΔ ενοποιούνται οι οργανισμοί των Νοσοκομείων που έχουν εκδοθεί, συμπεριλαμβάνοντας όλες τις οργανικές θέσεις προσωπικού.
         Βάσει της απόφασης ορίζεται ως έδρα του ΝΠΔΔ το Γενικό Νοσοκομείο του Πύργου, ενώ το ΝΠΔΔ θα έχει δική του σφραγίδα, στρογγυλή, η οποία θα αποτελείται από τρεις ομόκεντρους κύκλους.
        Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης, το ενιαίο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου «Γενικό Νοσοκομείο Ηλείας» θα έχει Διοικητή και Διοικητικό Συμβούλιο, οι αρμοδιότητες των οποίων ορίζονται από τις διατάξεις του Ν. 3329/2005, /όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και τα λοιπά όργανα διοίκησης του ενιαίου ΝΠΔΔ είναι τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του Ν. 4052/2012.
Εκκρεμότητες
        Η συγκεκριμένη Κοινή Υπουργική Απόφαση δεν αποτελεί έκπληξη, αφού οι αποφάσεις για τους νέους Οργανισμούς των Νοσοκομείων και τις ενιαίες διοικήσεις είχαν ληφθεί από πέρυσι και ήταν γνωστό ότι θα τίθεντο σε πλήρη εφαρμογή από 1/1/2013.
         Ωστόσο, παραμένουν σε εκκρεμότητα πολλά επιμέρους ζητήματα, που άπτονται κυρίως του τρόπου λειτουργίας της νέας Διοίκησης, ενώ δεν είναι σαφές εάν και πότε θα αλλάξει η Διοίκηση, καθώς επίσης εάν μετά την έκδοση του ΦΕΚ μπορούν να λαμβάνονται αποφάσεις από τις υπάρχουσες διοικήσεις, οι οποίες θα είναι νόμιμες. Παράλληλα, έχουν ήδη αρχίσει να εκφράζονται επιφυλάξεις για τον τρόπο λειτουργίας των τριών νοσηλευτικών ιδρυμάτων, σε ό,τι αφορά τις κλινικές, το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και υπάρχουν φωνές που κάνουν λόγο για αποφάσεις εκ του προχείρου, παρά το γεγονός ότι το μοντέλο των ενιαίων διοικήσεων έχει παρουσιαστεί ως «ιδανική λύση» από τα κεντρικά λήψης αποφάσεων.
        Με βάση τη συγκεκριμένη απόφαση πάντως, δεν υπάρχουν παρεκκλίσεις σε ό,τι αφορά τους Οργανισμούς των Νοσοκομείων και τις κλίνες, όπως αυτές είχαν καθοριστεί από πέρυσι για κάθε Νοσοκομείο.
Χωρίς παρεκκλίσεις
       Βάσει του Οργανισμού του Νοσοκομείου Πύργου, οι κλίνες θα είναι 220, για το Νοσοκομείο Κρεστένων οι κλίνες θα είναι 10 και για το Νοσοκομείο της Αμαλιάδας, ο Οργανισμός του οποίου είχε εκδοθεί σε ΦΕΚ στα τέλη του περασμένου Απριλίου, ο Οργανισμός προβλέπει την λειτουργία 100 κλινών.
       Ο Οργανισμός λειτουργίας του Νοσοκομείου της Αμαλιάδας ουσιαστικά παραμένει ως έχει, όπως δηλαδή είχε εκδοθεί τον περασμένο Απρίλιο και η όποια τροποιητική απόφαση εκδοθεί, άπτεται σε μικροδιορθώσεις που έπρεπε να γίνουν και αφορούν σε εσωτερική ανακατανομή θέσεων γιατρών.
       Βάσει του Οργανισμού, ο Παθολογικός τομέας του Νοσοκομείου θα έχει δυναμικότητα 55 κλινών, και ο Χειρουργικός τομέας δυναμικότητα 45 κλινών, ενώ προβλέπεται και ο Εργαστηριακός τομέας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: