Τετάρτη, 9 Ιανουαρίου 2013

Οι Εξελίξεις στα Κτιριακά του Νοσοκομείου μας.

          Σε ότι αφορά τα Κτιριακά μας προβλήματα, σας κάνουμε γνωστό ότι εκδικάστηκε από το Συμβούλιο Επικρατείας, με θετικό αποτέλεσμα και η τελευταία ένσταση πού υπήρχε και έτσι χθές 8/1/13 ο συγκεκριμένος διαγωνισμός διαβιβάστηκε πλέον στο ΕΛΕΓΧΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ για την σχετική έγκριση, το τελευταίο στάδιο πρίν την εγκατάσταση της εργολαβίας που ολοκληρώνει και παραδίδει το κεντρικό σεισμόπληκτο κτίριο.

Δεν υπάρχουν σχόλια: