Τετάρτη, 16 Ιανουαρίου 2013

Aίτημα Συνάντησης με Διοικητή Νοσοκομείου.

k. Διοικητά
          Με αφορμή τα πολλά και μεγάλα προβλήματα πού αντιμετωπίζουμε, ζητάμε το συντομότερο δυνατόν Συνάντηση μαζί σας, προκειμένου σ΄ αυτή την φάση να συζητήσουμε τα παρακάτω επείγοντα ζητήματα πού χρειάζονται άμεση αντιμετώπιση:
        - Την Επαναλειτουργία του διώροφου Κτιρίου του 
           Νοσοκομείου μας και τις κτιριακές εκκρεμότητες 
           στην νέα πτέρυγα. 
        - Ο Νέος Οργανισμός, ¨ τα Λάθη και τις Παραλήψεις¨, που 
           συνεχίζουν να υφίστανται και ιδιαιτέρως το πλαίσιο 
           λειτουργίας - η συνύπαρξη μας με το διασυνδεόμενο πλέον  
           ΝΝΘώρακος. 
        - Τις ελλιπείς πιστώσεις για τις αργίες και Νυκτερινά του 2013 
           και ιδιαιτέρως την  καταβολή των οφειλόμενων Αργιών - 
           Νυκτερινών του 2012 αλλά και του Δεκέμβρη τoυ 2011. 
        - Οι ελλιπείς δυνάμεις μας σε Προσωπικό και Ιατρούς 
           και ιδιαιτέρως η καλύτερη Οργάνωση και Λειτουργία 
           των Υπηρεσιών μας. 
        - Τα προβλήματα και η άκρως αναγκαία μεταστέγαση της 
           Μονάδας ΧΜΘ. 
        - Τα Προβλήματα του Τηλεφωνικού Κέντρου. 
        - Την λειτουργία των Διοικητικών Υπηρεσιών. 
        - Την λειτουργία της Κεντρικής Αποστείρωσης.

Δεν υπάρχουν σχόλια: