Σάββατο, 26 Ιανουαρίου 2013

Aξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων-διαθεσιμότητα για όσους κοπούν.

Σ
ε περίπου δύο μήνες θα ξεκινήσει η διαδικασία για την αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων, οι οποίοι θα περάσουν από γραπτές εξετάσεις και συνέντευξη, προκειμένου να διαπιστωθούν τα προσόντα που διαθέτουν και να δημιουργηθεί φάκελος με το προφίλ του καθενός.
Σύμφωνα με τον Ελεύθερο Τύπο το σχέδιο προβλέπει πως το τακτικό προσωπικό, όλων των υπουργείων θα περάσει από γραπτό τεστ αξιολόγησης 80 ως 100 ερωτήσεων. Οι εξετάσεις αξιολόγησης θα είναι διαφορετικές ανά ειδικότητα, αλλά και ανά κατηγορία εκπαίδευσης, ενώ η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή.
Παράλληλα με τις εξετάσεις αξιολόγησης θα ληφθούν υπόψη τα προσόντα του κάθε υπαλλήλου, όπως σπουδές-πτυχία, επιμόρφωση, σεμινάρια, ειδικές γνώσεις.
Ο κάθε υπάλληλος θα μαθαίνει άμεσα τα αποτελέσματα, τα οποία θα βγαίνουν αυτόματα, ενω όσοι δεν τα καταφέρουν στα τεστ, θα βρεθούν στο κατώφλι της αξιολόγησης.
Όλη η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί υπό την αυστηρή εποπτεία του ΑΣΕΠ
Υπενθυμίζεται πως από τη συγκεκριμένη διαδικασία θα εξαιρεθούν, όπως όλα δείχνουν, οι υπάλληλοι των ΔΕΚΟ οι συμβασιούχοι έργου και ορισμένου χρόνου, αλλά και οι μετακλητοί υπάλληλοι.

Δεν υπάρχουν σχόλια: