Πέμπτη, 24 Ιανουαρίου 2013

Aποτελέσματα Συνάντησής μας με Διοικητή 6ης ΥΠΕ.

         Με τον Διοικητή της 6ης ΥΠΕ  συναντήθηκε στις 22/1/13 το Δ.Σ του Σωματείου μας. Στη Συνάντησή μας αυτή, όπου συμμετείχαν όλα τα Μέλη του Δ.Σ, εκτός από τον Σπηλιόπουλο και την Ασλανίδη, συζητήθηκαν τα παρακάτω ζητήματα:
Ø  Οι Ελλείψεις Προσωπικού και η ανάγκη ενίσχυσης του Νοσοκομείου άμεσα με προσωπικό όλων των ειδικοτήτων, κατ΄ εξαίρεση λόγω των πάμπολλων Συνταξιοδοτήσεων.
Ø   Τα οφειλόμενα για Αργίες και Νυκτερινά των προηγούμενων μηνών, τόσο του 2012, όσο και του Δεκέμβρη του 2011, καθώς επίσης και οι ελλιπείς πιστώσεις για το 2013.
Ø   Ο επαναπροσδιορισμός του Οργανισμού του Νοσοκομείου. Η διόρθωση των λαθών και των παραλήψεων που υπάρχουν, στα πλαίσια των σχετικών αποφάσεων του Δ.Σ του Νοσοκομείου, αλλά και η προσθήκη σ’ αυτόν τον επαναπροσδιορισμό της ψυχιατρικής κλινικής, όπως ορίζεται σε σχετικά ευρωπαϊκά προγράμματα, σε συνδυασμό με την προσθήκη επιπλέον κλινών, αλλά και του κτιρίου πού είχε δρομολογηθεί.
Ø   Η συνύπαρξη των δύο διασυνδεόμενων Νοσοκομείων του Αγ.  Ανδρέα και του ΝΝΘώρακος, τώρα με την δημοσίευση των νέων ενιαίων οργανισμών.
Ø   Την άμεση συμπλήρωση και επαναλειτουργία του Δ.Σ του Νοσοκομείου, που παραμένει ανενεργό από την 2/10/12.
Ø   Η δρομολόγηση των διαδικασιών που έχουν να κάνουν με το Υπηρεσιακό και Πειθαρχικό Συμβούλιο της Υ.ΠΕ, τόσο με την εκλογή των εκπροσώπων μας σ’ αυτό, όσο και με την εξέταση όλων των πειθαρχικών υποθέσεων πού εκκρεμούν για Συναδέλφους μας.
Ø   Η παραλαβή, η μεταστέγαση και επαναλειτουργία του διώροφου κτιρίου.
         Απ΄ αυτήν την Συνάντηση δεν μπορούμε να πούμε ότι αποκομίσαμε κάτι συγκεκριμένο. Πέρα από την προσπάθεια αποποίησης των ευθυνών του, ο Διοικητής της Υ.ΠΕ αρκέστηκε στα παρακάτω:
§    Σε ότι αφορά τις ελλείψεις Προσωπικού, αφού μας ανέφερε ότι άμεσα δεν προβλέπονται προσλήψεις, μας έδωσε την ελπίδα για κάλυψη κάποιων ελάχιστων κενών μέσα από την διαθεσιμότητα των ΙΔΑΧ και την παραμονή στο Νοσοκομείο μας των μετακινημένων από άλλα Νοσοκομεία Εργαζόμενων, όπου του ζητήσαμε την παρέμβασή του.
§    Σε ότι αφορά τα οφειλόμενα των Αργιών και Νυκτερινών προσπάθησε να αποποιηθεί την ευθύνη, δείχνοντάς μας παράλληλα την διεκδίκηση τους μέσω της δικαστικής οδού. Η απειλή μας όμως, για αποχή μας από την εργασία στις Αργίες και τα Νυκτερινά του Φλεβάρη, τον ανάγκασε να αναδιπλωθεί και να δεσμευτεί, αφού εξετάσει την πρόταση πού του κάναμε, να μας απαντήσει σε λίγες ημέρες.
§    Σε ότι αφορά την επαναλειτουργία του Δ.Σ του Νοσοκομείου, μας γνωστοποίησε ότι αυτό θα λειτουργήσει τις επόμενες ημέρες, αμέσως μετά την δημοσίευση στο ΦΕΚ της απόφασης διορισμού-κάλυψης του κενού πού υπήρχε.
§    Για δε την μεταστέγαση μας στο διώροφο κτίριο διαπιστώσαμε έλλειμμα συντονισμού, σχεδίου, μελετών και αποφάσεων.
§    Για δε την συνύπαρξή μας με το ΝΝΘώρακος, μας ανέφερε ότι αυτό το πλαίσιο θα προσδιοριστεί με αποφάσεις και  σχετικές διαδικασίες που θα ολοκληρωθούν μέχρι τον Μάρτη του 2013.

Δεν υπάρχουν σχόλια: