Τρίτη, 15 Ιανουαρίου 2013

Eπιστολή Παρέμβαση στη Διοίκηση για την Μονάδα Χημειοθεραπείας.

        Η Μονάδα της ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ που ¨προσωρινά¨ λειτουργεί στον 3ο όροφο του Κτιρίου Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ,   λειτουργεί με πάρα πολλά προβλήματα, προβλήματα που επιβάλλεται και πρέπει να αντιμετωπιστούν ΑΜΕΣΑ.
-    Κατ΄ αρχήν λειτουργεί σε ακατάλληλους – Ανεπαρκείς και μη λειτουργικούς χώρους Νοσηλείας για τούς  ιδιαίτερα ευαίσθητους σχετικούς Ασθενείς. Λόγω του συνεχώς αυξανόμενου αριθμού των Ασθενών τα 4 κρεβάτια και οι 5 πολυθρόνες δεν επαρκούν να καλύψουν τις ανάγκες των ογκολογικών Ασθενών, των οποίων η μέση ημερήσια προσέλευση για θεραπεία κινείται στα επίπεδα των 15 και άνω Ασθενών. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα αρκετοί ογκολογικοί Ασθενείς να δέχονται την θεραπεία στις καρέκλες πού προορίζονται για τούς Συνοδούς. Αυτό πέρα από το θέαμα ΝΤΡΟΠΗΣ για το Νοσοκομείο μας, έχει επικίνδυνες συνέπειες για τον Ασθενή σε περίπτωση επιπλοκών από την ΧΜΘ γιατί  ο Ασθενής σε καρέκλα δεν αντιμετωπίζεται κατάλληλα, αλλά και κίνδυνο νομικών συνεπειών για το Προσωπικό.
-    Ακατάλληλοι τρόποι και χώροι διάλυσης των κυταροστατικών φαρμάκων. Ο Ειδικός θάλαμος διάλυσης (HOOD)   στεγάζεται και λειτουργεί μέσα στον ίδιο χώρο με την αίθουσα Νοσηλείας και ουσιαστικά μέσα στον αποθηκευτικό χώρο της ΜΧΜΘ, πράγμα ανεπίτρεπτο  και με άγνωστα αποτελέσματα για την υγεία των Ασθενών και του Προσωπικού.
-    Έλλειψη αρμοδίων υπαλλήλων – Φαρμακοποιών για την πραγματοποίηση των διαλύσεων των χημειοθεραπευτικών φαρμάκων. Απαιτούνται δύο Φαρμακοποιοί ώστε να καλύπτεται η ΜΧΜΘ σε περίπτωση αδειών κλπ αναγκών.
-    Συχνή έλλειψη απαραίτητων χημειοθεραπευτικών σκευασμάτων, με αποτέλεσμα την αναβολή των θεραπειών των Ασθενών. Αυτό έχει δύο συνέπειες: και την κακή παροχή ιατρονοσηλευτικών υπηρεσιών με άγνωστα αποτελέσματα για την υγεία των ογκολογικών Ασθενών, αλλά και την μεγάλη συσσώρευση Ασθενών στη ΜΧΜΘ όταν τελικά παραλαμβάνονται τα σκευάσματα πού ήταν σε έλλειψη.
-    Η κοινή στέγαση στον μικρό και ενιαίο χώρο, της αίθουσας Νοσηλείας, του χώρου φύλαξης των φακέλων των Ασθενών, των γραφείων της Προϊσταμένης αλλά και Ιατρών και όχι μόνον, δημιουργεί ασφυκτικές-επικίνδυνες συνθήκες Νοσηλείας και Εργασίας.
-    Απουσία χώρου Ανάπαυσης- Στάσης του Νοσηλευτικού Προσωπικού, χώρος απαραίτητος και επιβεβλημένος λόγω του ασφυκτικού τρόπου και χώρου Εργασίας αλλά και την ιδιαίτερων απαιτήσεων πού έχει η παροχή φροντίδας προς τούς ογκολογικούς Ασθενείς, ο οποίος χώρος θα προσφέρει την δυνατότητα ολιγόωρης αποφόρτισης από τα στρεσογόνα καθήκοντά τους.                                                                      
          Για όλα αυτά τα προαναφερόμενα πού δεν είναι και τα μόνα, ζητάμε ΑΜΕΣΑ την ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗ της προαναφερόμενης μονάδας, σε χώρους λειτουργικούς και  ασφαλείς, σε χώρους πού θα σέβονται πρωτίστως και κυρίως αυτούς τούς σχετικούς  ευαίσθητους Ασθενείς.

Δεν υπάρχουν σχόλια: