Πέμπτη, 1 Ιουνίου 2017

Προκύρηξη 257 θέσεων στα Νοσοκομεία.

      Στο ΦΕΚ. 16/9.5.17, δημοσιεύτηκε  προκήρυξη 257 θέσεων, για όλα τα Νοσοκομεία της  χώρας συνεπώς και για το δικό μας όπου προβλέπει την πρόσληψη:
1 ΠΕ ΚΟΣΤΟΛΟΓΩΝ
1 ΠΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ
1 ΤΕ ΤΕΧΝ ΙΑΤΡ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ.
1 ΔΕ ΔΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ.
         Γι΄ αυτήν την προκήρυξη, που προβλέπει την πρόσληψη 144 ατόμων ΔΕ, 59 ατόμων ΤΕ και 54 ατόμων ΠΕ και που οι  αιτήσεις θα γίνονται από την 29/5/17 έως και την 13/6/17, διαβάστε σχετικά στους παρακάτω συνδέσμους:
        Βέβαια  αξίζει να επισημάνουμε ότι όπως είχαμε προβληματισμό για την προηγούμενη προκήρυξη που έχει παραπεμφθεί στα αζήτητα, έτσι εκτιμούμε και γι΄ αυτήν. λόγω των ΑΝΥΠΑΡΚΤΩΝ, των ΜΗΔΕΝΙΚΩΝ  σχετικών πιστώσεων στον υπάρχοντα προϋπολογισμό του κράτους.

Δεν υπάρχουν σχόλια: