Πέμπτη, 1 Ιουνίου 2017

ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟ: Άλλαξε όψη η είσοδος στο νέο κτίριο του Νοσοκομείου "Άγιος Ανδρέας"

      Το Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας και η διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Πάτρας σχεδίασε , διοργάνωσε και υλοποίησε τη δράση εικαστικής παρέμβασης: «ΕΝτέχνως θεραπεύειν» με θέμα τα δικαιώματα των ασθενών σύμφωνα με την ευρωπαϊκή χάρτα δικαιωμάτων.
     Με την εικαστική αυτή παρέμβαση που κοσμεί το ισόγειο του ανακαινισθέντος πολυωρόφου κτιρίου στοχεύουμε αφενός, στην γνώση των ασθενών για τα δικαιώματά τους μέσω της τέχνης που γίνεται πιο εύληπτη και αφετέρου, να παραθέσουμε  την καλλιτεχνική έμπνευση ως αντίδοτο στην αγωνία και τον φόβο που γεννά η ασθένεια .
                                                  ........................................
Δείτε σχετικά στον σύνδεσμο που ακολουθεί:

Δεν υπάρχουν σχόλια: