Σάββατο, 3 Ιουνίου 2017

ΤΕΤΑΡΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ (Ν. 4472/ΦΕΚ. 74/ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ/19.5.17).

      Διαβάστε τον Ν. 4472/ΦΕΚ. 74/ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ/19.5.17, που αφορά το 4ο ΜΝΗΜΟΝΙΟ στον σύνδεσμο που ακολουθεί
( http://www.poedhn.gr/search/item/download/2675_a869ebb8179d173af0512858e86f52eb), , με  τίτλο:
¨Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018 - 2021 και λοιπές διατάξεις¨, στο ΑΡΘΡΟ 19 οι Συνδικαλιστικές άδειες .

Δεν υπάρχουν σχόλια: