Σάββατο, 3 Ιουνίου 2017

Επιδημίες στην Πάτρα-Που έστελναν τους αρρώστους για να γλιτώσει η πόλη και η ίδρυση του Νοσημάτων Θώρακος-ΦΩΤΟ

      Κατά τους δύο παρελθόντες αιώνες (19ο & 20ό αι.) µεγάλο µέρος του πληθυσµού είχε ασθενήσει και πεθάνει από φυµατίωση, έτσι ήταν επιτακτική η ανάγκη για ίδρυση ειδικών αντιφυµατικών νοσοκοµείων, πριν την ανακάλυψη του εµβολίου. Στην Ελλάδα, βλέποντας τα θετικά αποτελέσµατα που υπήρχαν στην αντιµετώπιση της νόσου από τη λειτουργία των σανατορίων, αποφασίσθηκε να ιδρυθούν και εδώ τέτοια νοσοκοµεία.
      Τα σανατόρια κτίσθηκαν σε δασώδεις περιοχές µε µεγάλο υψόµετρο και καθαρό αέρα.
      Η επιλογή αυτή κρίνεται σήµερα, βασιζόµενη στην επιστήµη της Ιατρικής Γεωλογίας, ως ορθή, αφού έχουν ανακαλυφθεί πολλοί από τους µηχανισµούς µε τους οποίους το περιβάλλον της Γης µπορεί να επηρεάζει την υγεία των κατοίκων της.
      Στο γεωγραφικό διαµέρισµα της Πελοποννήσου λειτούργησαν πολλά σανατόρια λόγω των πολλών κρουσµάτων που υπήρχαν, αλλά και λόγω του καλού κλίµατος των ψηλών βουνών. Τα ιδρύµατα αυτά προσέφεραν πολύ σηµαντικό θεραπευτικό έργο και κατά τα τελευταία έτη της λειτουργίας τους χορηγούσαν και αντιφυµατικά φάρµακα.
*Η ανασκόπηση αυτή των Ελένη Κουτρούλια, Παντελή Παπαθανασίου και Αθανάσιου Διαμαντόπουλου έλαβε το βραβείο της Ιστορίας της Ιατρικής κατά το 9ο Παµπελοποννησιακό Συνέδριο στην Πάτρα το 2010.
.......................................................................................................................................................
Διαβάστε ολόκληρο το σχετικό άρθρο, στον σύνδεσμο που ακολουθεί:

Δεν υπάρχουν σχόλια: