Σάββατο, 19 Μαρτίου 2016

Καταρρέει το "409" Νοσοκομείο..."εμποτισμένο" στη μούχλα και τη σκουριά!


(ΦΩΤΟ)-ΠΑΤΡΑ:Καταρρέει το "409" Νοσοκομείο..."εμποτισμένο" στη μούχλα και τη σκουριά!              Συνθήκες που δεν συνάδουν με την εποχή και την πρόοδο της υγειονομικής περίθαλψης, συνεχίζει να επικρατεί   στο πρώην Στρατιωτικό Νοσοκομείο Πατρών "409" και όπως φαίνεται, στο νέο σχέδιο αναδιάρθρωσης του νομαρχιακού υγειονομικού χάρτη, τίποτε  ξεχωριστό δεν αναφέρεται σε αυτό, παρά μόνο ότι περιλαμβάνει η πρόταση της 6ης Υ.ΠΕ για το Γενικό Κρατικό του "Αγ.Ανδρέα", στο οποίο και υπάγεται διοικητικά. Τα κρεβάτια είναι κάτι παραπάνω από παλιά, πρεβάζια παραθύρων διαλυμένα, τουαλέτες ξεχαρβαλωμένες , σοβάδες πέφτουν, σκουριά σε σιδηρικά τμήματα και αδιέξοδα στο ξενοδοχειακό του κομμάτι.
        Στην πρόταση τς 6ης Υ.ΠΕ, λεπτομερώς αναφέρεται:
"Ο ρόλος του νοσοκομείου αυτού είναι να αποτελεί τον «δεύτερο πόλο»  τριτοβάθμιας περίθαλψης στην Αχαΐα και στην ΔΕ γενικότερα, επιτελώντας παρόμοιες λειτουργίες με αυτές του ΠΓΝΠ , με εξαίρεση κάποιες εξειδικευμένες υπηρεσίες, όπως μεταμοσχεύσεις  και  καρδιο-θωρακοχειρουργική .
Και εδώ  ο οργανισμός  (2012)  χρειάζεται «εκ βάθρων τροποποίηση» , με κύρια στοιχεία :  α)  την ενοποίηση  με τον οργανισμό του ΝΝΘ , β) την δημιουργία ιατρικών τμημάτων  που είτε λειτουργούν και δεν καταγράφονται στον οργανισμό , είτε πρέπει να λειτουργήσουν ως αυτόνομα τμήματα.  Ειδικότερα :  νεφρολογικό, νευρολογικό, παθολογοανατομικό,   κυτταρολογικό ,   (προτείνεται να μην υπάρχει αυτόνομο τμήμα πλαστικής χειρουργικής  ),  γ)  τον εξορθολογισμό της κατανομής του προσωπικού , με την μείωση θέσεων όπου προβλέπεται υπερβολικά μεγάλος αριθμός θέσεων  (πχ  65  παρασκευαστές ! – ΤΕ+ΔΕ , 40 τεχνολόγοι ακτινολογικού! , 40 μαίες ! 10 διαιτολόγοι !  10 βιοχημικοί   κλπ , )  και αύξηση εκεί που προβλέπονται θέσεις  λιγότερες από τις αναγκαίες (πχ ειδικότητες σχετικές με την λειτουργία του ψυχιατρικού τομέα , «μονήρη» ιατρικά τμήματα κλπ), δ) την δημιουργία 2 παθολογικών τμημάτων  και γ) την πρόβλεψη  θέσεων γιατρών για το ΤΕΠ (ενώ προβλέπεται να υπάρχει αυτοτελές ΤΕΠ , δεν προβλέπονται θέσεις …) .
* Προτείνεται η μείωση των οργανικών κλινών  από 450 σε 401 , δεδομένου ότι  η αύξηση – έστω και μακροπρόθεσμα – από τις 300 που είναι σήμερα αναπτυγμένες , σε 450  είναι μη ρεαλιστική προοπτική  , ακόμα κι αν το νοσοκομείο λειτουργήσει με πλήρη ανάπτυξη  όλων των τμημάτων που προτείνονται στον οργανισμό.  Πχ ακόμα κι αν λειτουργήσει ψυχιατρική κλινική (με κτηριακή προσθήκη), ακόμα κι αν αυξηθούν οι κλίνες της Πνευμονολογικής κλινικής σε 45, ακόμα κι αν δημιουργηθεί αγγειοχειρουργικό τμήμα κλπ , είναι αδύνατο  να προσεγγιστεί ο αριθμός 450. Συνεπώς , οι οργανικές θέσεις του αναγκαίου προσωπικού  ανά κλάδο θα πρέπει να υπολογιστούν με βάση τις 400 κλίνες  , με προτεραιότητα στις αναγκαίες προσλήψεις  για να καλυφθούν οι θέσεις  που αναλογούν στις 300 κλίνες .
( Συμπερασματικά ,ο σημερινός οργανισμός, δεν μπορεί να αποτελέσει αφετηρία για τον υπολογισμό των αναγκών στελέχωσης. )
Αναγκαία στελέχωση :
Ιατρικό προσωπικό ανά ειδικότητα / τμήμα :
Παθολογία  12
Καρδιολογία  7
Αιματολογία (κλινική)  3
Παιδιατρική 7
Νευρολογία 4
Δερματολογία 2
Παθολογική Ογκολογία 3
Νεφρολογία  5
Χειρουργική  7
Ορθοπαιδική  6
Ουρολογία  5
Οφθαλμολογία 5
ΩΡΛ   5
Μ/Γ  5
Πλαστική Χειρουργική 3
Αναισθησιολογία  6
Βιοπαθολογία – Αιματολογία- Βιοχημεία/ Βιολογία  10  (4-3-3)
Πυρηνική Ιατρική 4
Παθολογική Ανατομική  5
Κυτταρολογία 3
Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία 3
Ακτινοδιαγνωστική  11
Οδοντιατρική  4
Γαστρεντερολογία  3
Ρευματολογία 3
Ψυχιατρικής 4
Αιμοδοσία   5
Ενδοκρινολογία 2
ΜΕΘ  6
Νευροχειρουργική  3
ΤΕΠ   6
Φαρμακοποιοί 5
Διαιτολογία    3
Ψυχολόγοι      4
Ακτινοφυσική  3
Σύνολο  ιατρικού / επιστημονικού προσωπικού 172  (αν προστεθούν και 5 ή 6 βοηθοί φαρμακείου  -à σύνολο 177-178 .
Σήμερα υπηρετούν  132  ( ανάγκες σε επιπλέον στελέχωση : 40)
Νοσηλευτικό προσωπικό :
Η αναγκαία στελέχωση με βάση τις 401 κλίνες , είναι 540 (όλων των κατηγοριών και ειδικοτήτων ) .
Σήμερα υπηρετούν 440  (+ 26 δεσμευμένες θέσεις = σύνολο  466)
Ανάγκες σε επιπλέον προσλήψεις : 74
Παραϊατρικό προσωπικό :
Αναγκαία στελέχωση  : 100 (υπηρετούν  67 )
Διοικητικό προσωπικό :
Αναγκαία στελέχωση 120  (υπηρετούν  92)
Τεχνικό προσωπικό :
Αναγκαία στελέχωση 60  (υπηρετούν 44)
Συνολικές ανάγκες σε επιπλέον προσλήψεις για παραϊατρικό, διοικητικό και τεχνικό προσωπικό : 67 "


Aναδημοσίευση από skaipatras.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: