Πέμπτη, 24 Μαρτίου 2016

Αχαϊα: Τί αλλαγές φέρνει ο νέος υγειονομικός χάρτης στη νοσοκομειακή περίθαλψη

       Στην τελική της φάση βρίσκεται η πρόταση της 6ης ΥΠΕ που θα τεθεί σε διαβούλευση πριν προχωρήσουν οι αλλαγές στον υγειονομικό χάρτη της Δυτικής Ελλάδος. Μεταξύ άλλων προβλέπεται "συγχώνευση" του Νοσημάτων Θώρακος με το νοσοκομείο "Άγιος Ανδρέας", στο οποίο θα υπάγονται διοικητικά οι μονάδες του Αιγίου και των Καλαβρύτων. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί η περίπτωση της παιδιατρικής περίθαλψης, καθώς στην παρούσα φάση η 6η ΥΠΕ καταγράφει τις ανάγκες, αλλά τονίζει ότι βρίσκεται σε εκκρεμμότητα η δημιουργία ενός Παιδιατρικού Νοσοκομείου που ουσιαστικά θα ενοποιεί τις ειδικότητες του Καραμανδανείου και του ΠΠΝΠ.
       Ήδη η 6η ΥΠΕ έχει συναντήσει αντιδράσεις στο σχεδιασμό που έχει παρουσιάσει στους συνδικαλιστικούς φορείς της περιοχής, ενώ τις προηγούμενες ημέρες σε σύσκεψη που συγκάλεσε ο
Ιατρικός Σύλλογος της Πάτρας παρευρέθηκαν τα στελέχη της ΥΠΕ Γιώργος Γιαννόπουλος (διοικητής) και Κώστας Κωστακιώτης (υποδιοικητής),  υπήρξε μεγαλύτερη σύγκληση σε σχέση με τις σκέψεις που υπάρχουν και αφού τέθηκαν προβληματισμοί ιδιαίτερα από την πλευρά των νοσοκομειακών γιατρών.
       Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24.gr, με βάση την καταγραφή που έχει γίνει οι προς διαβούλευση προτάσεις για τη νοσοκομειακή περίθαλψη στην Αχαϊα προορίζει τα νοσοκομεία για τριτοβάθμια περίθαλψη, τα ενισχύει, έχοντας ωστόσο προβλέψει για δομές στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Ειδικότερα, 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ  ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ  
ΠΓΝΠ (730 κλίνες)
       Ο ρόλος του νοσοκομείου αυτού  είναι να καλύπτει και τα «τριτοβάθμια» περιστατικά από την περιφέρεια της ΔΕ.   Για «ιστορικούς» λόγους, μετά την ίδρυση και λειτουργία της ιατρικής σχολής του Παν/μίου της Πάτρας και με την έκδοση  των ΦΕΚ εγκατάστασης των τμημάτων της στο νοσοκομείο  (τέλη δεκαετίας ’80) , έχει διαμορφωθεί ένας οργανισμός  με πληθώρα ανορθολογικών στοιχείων , σε πλήρη ασυμβατότητα με την νομοθεσία που διέπει την συγκρότηση των δημόσιων νοσοκομείων. 
       Ο οργανισμός του  (2012) χρειάζεται άμεσα τροποποίηση  (σε συνδυασμό με την κατάργηση των παλιών ΦΕΚ εγκατάστασης – κοινή επιτροπή Υπουργείου Υγείας και Παιδείας).  Τα βασικά στοιχεία της τροποποίησης είναι : α)  αυτόνομα τμήματα για κάθε  αναγνωρισμένη ιατρική ειδικότητα- ανεξάρτητα αν θα αναπτύξουν κλίνες ή όχι  β)   χωρισμός σε 2 για τα κλινικά τμήματα με πάνω από 45 κλίνες  γ)  δημιουργία τμημάτων που μπορεί να είναι τμήματα ΕΣΥ , (έστω και) αν το Παν/μιο δεν έχει ιατρικό προσωπικό να τα στελεχώσει.  Ειδικότερα, πρέπει να υπάρξουν  τα τμήματα : Αναισθησιολογικό (χωρισμός του ενιαίου τμήματος  «Αναισθησιολογίας – Εντατικής Θεραπείας» ) , Κυτταρολογικό , Φ.Ι.Α. , Αιματολογικό, (αν  παραμείνει σε ισχύ η διάταξη που προβλέπει αυτόνομα τμήματα σε νοσοκομεία που έχουν πάνω από 400 κλίνες), Παθολογικής Ογκολογίας .  Η μονάδα αποκατάστασης να υπαχθεί στο τμήμα Φ.Ι.Α. . Το κέντρο αποκατάστασης να αφαιρεθεί από τον  οργανισμό  (Τα ΚΕΦΙΑΠ  να είναι αυτόνομα, με δικό τους οργανισμό , υπαγόμενα απευθείας στις ΥΠΕ).   
Αναγκαία στελέχωση :
 Ιατρικό προσωπικό : Άσχετα αν η στελέχωση θα προέλθει από προσλήψεις γιατρών ΕΣΥ ή πανεπιστημιακών γιατρών  ,  οι σημαντικότερες ανάγκες  αφορούν σε αρκετά τμήματα του χειρουργικού τομέα  (Αναισθησιολογικό, Χειρουργικό ,  Οφθαλμολογικό, Καρδιο- θωρακοχειρουργικό ),  αλλά και σε εργαστηριακά τμήματα .
(Αδρός υπολογισμός  για επιπλέον μόνιμο ιατρικό προσωπικό ΕΣΥ  10-12)
Νοσηλευτικό  προσωπικό :
Ανάγκη για κάλυψη των  266 κενών οργανικών θέσεων ( από 985 οργανικές θέσεις υπηρετούν 719 )
Παραϊατρικό προσωπικό :
Ανάγκη για κάλυψη των 86  κενών οργανικών θέσεων  (από 207 οργανικές θέσεις υπηρετούν 121 )
Διοικητικό προσωπικό :
 Ανάγκη για κάλυψη των 110 κενών οργανικών  (από 289  οργ. θέσεις  υπηρετούν 179)
Τεχνικό προσωπικό :     Από  99 οργανικές θέσεις υπηρετούν  88  (11 κενές) 
Γ.Ν.Π .  (401 κλίνες *)
       Ο ρόλος του νοσοκομείου αυτού είναι να αποτελεί τον «δεύτερο πόλο»  τριτοβάθμιας περίθαλψης στην Αχαΐα και στην ΔΕ γενικότερα, επιτελώντας παρόμοιες λειτουργίες με αυτές του ΠΓΝΠ , με εξαίρεση κάποιες εξειδικευμένες υπηρεσίες, όπως μεταμοσχεύσεις  και  καρδιο-θωρακοχειρουργική .
        Και εδώ  ο οργανισμός  (2012)  χρειάζεται «εκ βάθρων τροποποίηση» , με κύρια στοιχεία :  α)  την ενοποίηση  με τον οργανισμό του Νοσοκομείου Νοσημάτων Θώρακος, β) την δημιουργία ιατρικών τμημάτων  που είτε λειτουργούν και δεν καταγράφονται στον οργανισμό , είτε πρέπει να λειτουργήσουν ως αυτόνομα τμήματα.  Ειδικότερα :  νεφρολογικό, νευρολογικό, παθολογοανατομικό,   κυτταρολογικό ,   (προτείνεται να μην υπάρχει αυτόνομο τμήμα πλαστικής χειρουργικής  ),  γ)  τον εξορθολογισμό της κατανομής του προσωπικού , με την μείωση θέσεων όπου προβλέπεται υπερβολικά μεγάλος αριθμός θέσεων  (πχ  65  παρασκευαστές ! – ΤΕ+ΔΕ , 40 τεχνολόγοι ακτινολογικού! , 40 μαίες ! 10 διαιτολόγοι !  10 βιοχημικοί   κλπ , )  και αύξηση εκεί που προβλέπονται θέσεις  λιγότερες από τις αναγκαίες (πχ ειδικότητες σχετικές με την λειτουργία του ψυχιατρικού τομέα , «μονήρη» ιατρικά τμήματα κλπ), δ) την δημιουργία 2 παθολογικών τμημάτων  και γ) την πρόβλεψη  θέσεων γιατρών για το ΤΕΠ (ενώ προβλέπεται να υπάρχει αυτοτελές ΤΕΠ , δεν προβλέπονται θέσεις …) .
       * Προτείνεται η μείωση των οργανικών κλινών  από 450 σε 401 , δεδομένου ότι  η αύξηση – έστω και μακροπρόθεσμα – από τις 300 που είναι σήμερα αναπτυγμένες , σε 450  είναι μη ρεαλιστική προοπτική  , ακόμα κι αν το νοσοκομείο λειτουργήσει με πλήρη ανάπτυξη  όλων των τμημάτων που προτείνονται στον οργανισμό.  Πχ ακόμα κι αν λειτουργήσει ψυχιατρική κλινική (με κτηριακή προσθήκη), ακόμα κι αν αυξηθούν οι κλίνες της Πνευμονολογικής κλινικής σε 45, ακόμα κι αν δημιουργηθεί αγγειοχειρουργικό τμήμα κλπ , είναι αδύνατο  να προσεγγιστεί ο αριθμός 450. Συνεπώς , οι οργανικές θέσεις του αναγκαίου προσωπικού  ανά κλάδο θα πρέπει να υπολογιστούν με βάση τις 400 κλίνες  , με προτεραιότητα στις αναγκαίες προσλήψεις  για να καλυφθούν οι θέσεις  που αναλογούν στις 300 κλίνες .

Δεν υπάρχουν σχόλια: