Τρίτη, 5 Δεκεμβρίου 2017

ΑΣΕΠ Προκήρυξη 7Κ/2016: Τα 700 ονόματα

         Ανακοινώθηκαν από τον ΑΣΕΠ τα οριστικά αποτελέσματα για την Προκήρυξη 7Κ/2016. Διαβάστε αναλυτικά τι ισχύει για τις θέσεις στο Υπουργείο Υγείας.
        Εκδόθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα της ΑΣΕΠ Προκήρυξης 7Κ/2016. Αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 700 θέσεων τακτικού προσωπικού Τεχνολογικής Εκπαίδευσης σε φορείς του Υπουργείου Υγείας.
Τι ισχύει για την ΑΣΕΠ Προκήρυξη 7Κ/2016
        Οι πίνακες διοριστέων απεστάλησαν στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση. Θα αναρτηθούν στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» μετά την έκδοση του σχετικού ΦΕΚ.
       Επισημαίνεται ότι οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται με το δωδεκαψήφιο γραμμωτό κώδικα οπτικής αναγνώσεως (barcode). Σε συνδυασμό με τον αριθμό ταυτότητας.
         Τα οριστικά αποτελέσματα των κατηγοριών Πανεπιστημιακής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής  Εκπαίδευσης της ίδιας Προκήρυξης θα εκδοθούν άμεσα με την ολοκλήρωση της ελεγκτικής διαδικασίας.
Δείτε εδώ τους πίνακες με τα αποτελέσματα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: