Κυριακή, 31 Ιανουαρίου 2021

ΠΟΕΔΗΝ: Έγγραφο προς τους Υπουργούς Υγείας που αφορά το Νοσοκομείο της Άμφισσας γιατί λειτουργεί Μ.Τ.Ν. χωρίς Ιατρική κάλυψη

ΑΘΗΝΑ 28/1/2021           ΠΡΟΣ: 1. ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ  κο ΒΑΣΙΛΗ ΚΙΚΙΛΙΑ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 4025                           2. ΑΝ. ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑ κο ΒΑΣΙΛΗ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗ
                                           ΚΟΙΝ.: ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Γ.Ν.ΑΜΦΙΣΣΑΣ

ΘΕΜΑ: ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ Μ.Τ.Ν. ΧΩΡΙΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

Κύριοι Υπουργοί,
         Στο Γενικό Νοσοκομείο της Άμφισσας υπηρετεί μια Νεφρολόγος με μεγάλη επικινδυνότητα στη λειτουργία της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού αφού είναι αδύνατη η κάλυψή της με μια μόνο γιατρό. Όταν απουσιάζει η μονάδα καλύπτεται από Γενικό Ιατρό που απαγορεύεται.
        Με βάση τη νομοθεσία όταν απουσιάζει η Νεφρολόγος θα πρέπει η μονάδα να καλύπτεται από Παθολόγο ή Καρδιολόγο με τρίμηνη εξειδίκευση σε νεφρολογικό κέντρο. Κάτι τέτοιο δεν υφίσταται και ο Γενικός Ιατρός δεν μπορεί να διασφαλίσει την ασφαλή λειτουργία της.
         Ως εκ τούτου ζητάμε την άμεση κάλυψη του Νοσοκομείου με γιατρούς στις ειδικότητες που υπάρχουν ανάγκες και έχουν κατ’ επανάληψη ζητηθεί από το Σωματείο Εργαζομένων και την ΠΟΕΔΗΝ.

                                                           Από την  Ε.Ε. της  ΠΟΕΔΗΝ

Δεν υπάρχουν σχόλια: