Δευτέρα, 3 Απριλίου 2017

Τα προβλήματα των ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ στη ΔΙΟΙΚΗΣΗ.

        Τα πολλά και σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Συναδέλφισσες Εργαζόμενες στις δύο ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ και οι κίνδυνοι που εγκυμονούν από την λειτουργία τους, γνωστοποιήθηκαν στον Διοικητή του Νοσοκομείου, στη σχετική συνάντηση που έγινε την ΠΕΜΠΤΗ 30/3/17, παρουσία της Νοσηλευτικής Διευθύντριας.
      Γι΄ αυτά τα προβλήματα και αυτήν την σχετική συνάντηση, όπου παραβρέθηκαν εκτός από τον Πρόεδρο του Σωματείου μας, Κώστα Πετρόπουλο, όλες σχεδόν οι Συναδέλφισσες των Παθολογικών και τα μέλη του Δ.Σ Σουγλέρης, Σταματόπουλος, Γιαννόπουλος, σχετική είναι και η παρακάτω επιστολή που εστάλη την αμέσως επόμενη ημέρα:
       ¨Η μεταστέγαση της ΕΝΙΑΙΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ των 48 περίπου Ασθενών, στο 7όροφο κτίριο, στους δύο διαφορετικούς χώρους του 3ου ορόφου με δύναμη 30 Κλινών και στον 4ο με 27 Κλίνες, πάντα γεμάτες και με τον ίδιο αριθμό Εργαζόμενων, δημιουργεί τεράστια λειτουργικά προβλήματα στις εκεί ελάχιστες και εξουθενωμένες Εργαζόμενες Συναδέλφισσες.
      Τα προβλήματα αυτά, των εκεί Εργαζόμενων - Συναδελφισσών, που εντείνονται τόσο από τις παρεχόμενες υπηρεσίες που πολλές φορές ξεπερνούν τις αρμοδιότητες τους και τις υποχρεώσεις τους όσο και από την δυσλειτουργική παρουσία των 12αμηνιτών, μπορούν να ξεπεραστούν μόνο με την γενναία ενίσχυσή τους με νέο και υγιές Προσωπικό και στις  δύο κλινικές.
      Η συνεχής και υπερεντατικοποιημένη λειτουργία των εκεί Συναδελφισσών, που δεν παίρνουν όπως οι κείμενες διατάξεις ορίζουν τα ρεπό και τις άδειες τους όπως φαίνεται από τις πολλές σχετικές οφειλές, έχει  οδηγήσει το εκεί προσωπικό σε εξωφρενικές καταστάσεις, να εκπέμπουν S.O.S προειδοποιώντας για τους κινδύνους  που εγκυμονεί η διαμορφωθείσα κατάσταση και κατ΄ επέκταση αυτή η λειτουργία, όπως αναφέρθηκε και στη σχετική συνάντησή μας με τον Διοικητή και την Νοσηλευτική, παρουσία όλων την Πέμπτη 30/3/17.
                                                   Γι΄ αυτό το λόγο
Εκτιμούμε ότι επιβάλλεται και πρέπει, πέρα από την ισομερή κατανομή του υπάρχοντος προσωπικού των δύο κλινικών και την αντικατάσταση των υπαρχόντων 12αμηνιτών, ΑΜΕΣΑ η ενίσχυσή τους με 2 τουλάχιστον άτομα, κάτι που μπορεί να γίνει μέσα από την σωστή κατανομή και αξιοποίηση όλου του Προσωπικού.
                                                     και  βεβαίως
σωστή και μόνιμη στελέχωση με προσωπικό και των δύο κλινικών, επίσημο και έγγραφο προσδιορισμό των εργασιών και αρμοδιοτήτων του, επαρκή και σωστή στελέχωση και κατανομή του προσωπικού στις εκάστοτε βάρδιες.¨

Δεν υπάρχουν σχόλια: