Σάββατο, 31 Μαρτίου 2018

Ποιοι έχουν τελευταία ευκαιρία για σύνταξη στα 60! Αναλυτικά παραδείγματα

       Περίπου 1.500.000 ασφαλισμένοι των πρώην ταμείων του ΕΦΚΑ  δικαιούνται να βγουν σε σύνταξη πριν τα 67.
        Συντάξεις μπορούν να λάβουν το πολύ ως τα 62 τους χρόνια ασφαλισμένοι σε Δημόσιο, ΙΚΑ, ΔΕΚΟ, τράπεζες, ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ, ενώ ειδικές κατηγορίες μπορούν να μείνουν ανεπηρέαστες από τις αλλαγές που έγιναν από 18/8/2015 και ύστερα.
Δείτε τα παραδείγματα που δημοσιεύει η εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος»
Δημόσιο
Με πρόσληψη μετά το 1983 και 37ετια (με διαδοχική από ΙΚΑ πριν το ’83)


Με πρόσληψη μετά το ’83, με 35-36 ή 37 έτη και 25ετια το 2010 ή το 2011


Με πρόσληψη μετά το ’83, με 35-36 ή 37 έτη και 25ετια το 2012


ΙΚΑ
Με 10.500 ένσημα το 2010 και 2011


Με 10.500 ένσημα το 2012


Δημόσιο – Γονείς με ανήλικο
Γυναίκες με 25 έτη ως το 2010
Και οι δυο γονείς με ανήλικο (οποτεδήποτε) και 25 έτη το 2011


Με 25 έτη το 2012 και ανήλικο οποτεδήποτε

Δεν υπάρχουν σχόλια: